3. apríla 2018
Čítaní: 146
KN 12/2018 | Kultúra
Život svätého Pavla uvidíme na filmovom plátne
JIM CAVIEZEL SA NAJMÄ PRE KRESŤANOV ZAPÍSAL AKO HEREC, KTORÝ STVÁRNIL JEŽIŠA KRISTA VO FILME MELA GIBSONA. TERAZ SI ZAHRÁ APOŠTOLA LUKÁŠA, POSTAVU, KTORÁ SPREVÁDZA SVÄTÉHO PAVLA PO JEHO OBRÁTENÍ
Ktovie, ako by dnes vyzeralo kresťanstvo, nebyť apoštola Pavla. Pôvodne Šavol z Tarzu bol prívržencom židovskej viery a prenasledoval všetkých, ktorí vyhlasovali Ježiša za Spasiteľa. No po tom, čo sa mu zjavil Pán, sa stal už horlivým vyznávačom kresťanstva. Aké ponaučenie si môžeme zo života apoštola národov vziať? Presne to nám ukáže nová biblická dráma Apoštol Pavol, ktorá príde do slovenských kín už po Veľkej noci, 5. apríla. Zameriava sa na obdobie perzekúcie rímskych kresťanov za krutovlády cisára Nera. Pavol je odsúdený za založenie ničivých požiarov a v tmavej samotke čaká na smrť, kým rímski veriaci sú prenasledovaní a zabíjaní. Jeho jediným spoločníkom je Lukáš, ktorý k nemu prichádza pod rúškom noci, aby spisoval jeho život a učenie, a pomohol tak miestnej komunite prečkať ťažké časy. Univerzálnym posolstvom flmu je láska, ktorá všetko prekoná. V hlavnej úlohe historickej biblickej drámy sa predstaví James Faulkner, ktorého poznáme ako pápeža Sixta IV. zo seriálu Da Vinciho démoni. Ako Lukáša uvidíme ďalšiu známu tvár – Jima Caviezela, ktorý najviac zarezonoval ako Ježiš vo veľkoflme Umučenie Krista. Hereckú zostavu dopĺňajú Joanne Whalley či John Lynch. Ako vravia samotní tvorcovia, flmový príbeh vychádza priamo zo Svätého písma. V Druhom liste Timotejovi (4, 11) Pavol píše: „Jediný Lukáš je so mnou“ a celkovo ho charakterizuje ako jedného z najvernejších spoluslužobníkov. A skutočne – ak by nebolo jeho a jeho zápiskov, z ktorých sa neskôr stali Skutky apoštolov, poznatky o Pavlovom živote by ostali navždy zahalené rúškom tajomstva. Kedysi presvedčený farizej bol po prežití zázraku schopný takého obrátenia vo svojom živote, ktoré dodnes vzbudzuje úžas. Je to dôkazom, že na svete je dosť Božej milosti pre každého, kto sa rozhodne v nej žiť. 
SIMONA MÓCIKOVÁ
Páčilo sa :
1