26. marca 2018
Čítaní: 101
KN 12/2018 | Zo sveta
Zomrel kardinál Karl Lehmann

 V nedeľu 11. marca zomrel v nemeckom Mohuči kardinál Karl Lehmann vo veku 81 rokov. Mohučskú diecézu viedol ako biskup v období rokov 1983 – 2016; v roku 2001 prijal z rúk  pápeža Jána Pavla II. kardinálsky titul. Dlhší čas bol aj na čele Konferencie biskupov Nemecka (1987 – 2008), vrámci ktorej riadil teologickú komisiu a vyjadroval sa k závažným   otázkam. V skoršom období ako teológ pracoval po boku Karla Rahnera a vyučoval na univerzitách v Mohuči a vo Freiburgu. 

–VRSK–
Páčilo sa :
0