11. apríla 2017
Čítaní: 118
KN 14/2017 | Z domova
Aj pôst a almužna môžu byť príťažlivé

Už po štvrtýkrát sa ľudia mohli zapojiť do charitatívnej akcie „pôstna polievka“ v rámci podujatia Podeľme sa! V refektári bratislavskej nemocnice Milosrdných bratov podával 31. marca pôstnu polievku bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a riaditeľ nemocnice Michal Tinák.

Hlavnou myšlienkou tradičného podujatia je podeliť sa s tým, čo si sami odoprieme a ušetrené finančné prostriedky darovať ľuďom v núdzi. Z vyzbieraných peňazí (1 405,48 eura) sa tentoraz podporí Centrum pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku, ktoré im bude v ich hraničnej životnej situácii poskytovať odbornú pomoc a prístrešie.

Ľudia spoznávajú, čo je dobré
„K Pôstnemu obdobiu patrí viacero duchovných úkonov, ktorými sa máme vnútorne oslobodzovať a stať sa vnímavejšími k bratom a sestrám. Patria k nim modlitba, almužna a pôst. V pôstnej polievke sú spojené hneď dva z nich – pôst i al­mužna. Obmedzujeme sa v množstve i vo výdatnosti jedla a zároveň dávame almužnu – dar niekomu, kto je v núdzi,“ vysvetlil arci­bis­kup Zvolenský.
„Pôst či almužna ako také nepôsobia príťažlivo, no táto akcia potvrdzuje, že v istom zmysle príťažlivé môžu byť. Ukazuje sa, že mnohí ľudia vo svojom vnútri spoznávajú, že je to dobré. Spoločenstvo, ktoré sa tu stretáva, cíti spolupatričnosť a radosť z toho, že viacerí zmýšľajú podobne. Ja sám vždy odchádzam povzbudený ľuďmi, ktorí zriekanie sa niečoho v prospech iných berú ako samozrejmú vec. Aj v tom je táto akcia krásna,“ dodal Stanislav Zvolenský.

Otázka symboliky
Podujatie ocenil aj riaditeľ nemocnice, ktorá mu už tradične poskytuje priestory. „Je veľkým symbolom Cirkvi v spolupráci s rehoľou Milosrdných bratov podieľať sa na pomoci núdznym, ktorí si nevedia pomôcť sami. Aj pôstna polievka je otázkou symboliky, pretože jej cieľom nie je zasýtiť, ale ukázať, že stojíme aj pri tých, ktorí sú v núdzi – a nie je ich málo. Finančné prostriedky z tejto krátkej akcie budú slúžiť dobru mnohých, ktorí sú odkázaní na pomoc,“ povedal Michal Tinák. „Ľudia majú stále otvorené srdcia a majú k sebe blízko. Dôležité je osloviť ich správnym spôsobom,“ dodal riaditeľ nemocnice.

Marianna Bublavá, snímka: peter zimen
Páčilo sa :
0