11. apríla 2017
Čítaní: 294
KN 14/2017 | Zo sveta
Luteráni veria, že dohoda o interkomuniu sa blíži

Predseda Svetovej luteránskej federácie si myslí, že za 10 až 15 rokov môže dôjsť k dohode s Katolíckou cirkvou ohľadom vzájomného pristupovania k svätému prijímaniu

Pápežova účasť na protestantských oslavách 500. výročia reformácie v Lunde otvorila nové cesty na poli vzájomných vzťahov. Konštatoval to predseda Svetovej luteránskej federácie, biskup Munib Younan. Zdôraznil, že katolíci na celom svete po­dľa vzoru pápeža Františka stále viac spolupracujú s protestantmi.
Najväčším prelomom vo vzájomných vzťahoch je však, ako sa luteránsky biskup domnieva, otvorenie diskusie nad interkomuniom, teda vzájomnom zdieľaní Pánovho stola.

Luteráni vidia možnosť dohody
Cirkev vždy učila, že to nie je možné, pretože luteráni nezdieľajú katolícku vieru v Eucharistiu a ich pastori nie sú kňazmi vo sviatostnom zmysle, a teda ani ich liturgia nie je sviatostná. Biskup Younan je však presvedčený, že za desať či najviac pätnásť rokov sa podarí dôjsť v tejto veci k dohode. „Pred stretnutím v Lunde nebolo možné o interkomuniu vôbec hovoriť. Teraz je to inak. Na tlačovej konferencii v Malmö kardinál Kurt Koch povedal, že to musíme považovať za otázku, o ktorej sa dá diskutovať. A to je veľmi dôležité. Na budúcom stretnutí Svetovej luterán­skej federácie a Pápežskej rady pre jednotu kresťanov budeme hovoriť o ekle­ziológii, duchovnej službe a Eucharistii. Sú to tri otázky, v ktorých sa nezhodujeme. Dnes však ekumenizmus už nespočíva výhradne na teologickom dialógu, ale taktiež na vzájomnej dôvere a priateľstve. A práve vďaka tejto dôvere a priateľstvu, vďaka otvorenosti a sile, ktorá vyplýva zo stretnutia v Lunde, verím, že za desať, maximálne pätnásť rokov dôjdeme v tejto veci k dohode. Behom desiatich rokov naša spoločná zmiešaná komisia vypracuje dohodu potvrdzujúcu, že sa naše dve cirkvi navzájom uznávajú. Verím, že to bude požehnaním,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas predseda Svetovej luteránskej federácie.

Pápež miernil očakávania
Už po jesennej návšteve pápeža Františka vo švédskom Lunde sa zo strany protestantov objavovali hlasy o jednote v Duchu Svätom a že k vzájomnému pristupovaniu k svätému prijímaniu chýba už len formálna dohoda. Ako vtedy priblížil švédsky konvertita Ulf Ekman, pápež František tieto očakávania miernil. „Luteráni sú presvedčení, že už sme zjednotení v Duchu Svätom a že teda stačí, aby sme to uznali a v dôsledku toho mohli navzájom pristupovať k svätému prijímaniu. Nebolo to povedané takto priamo, vyšlo to však najavo v priebehu ekumenickej bohoslužby. Pápež toto nadšenie trocha miernil. Povedal, že je pred nami dlhá cesta a že na ňu musíme opäť vstúpiť. Takto povzbudil na rozhovory a na zblíženie. Nešlo o teologickú či dogmatickú diskusiu, ale o vyjadrenie úmyslu – pokúsme sa niečo urobiť,“ uviedol Ulf Ekman, ktorý bol donedávna protestantským pastorom, pred troma rokmi však prestúpil na katolícku vieru.

Páčilo sa :
1