30. apríla 2018
Čítaní: 87
KN 18/2018 | Misie
Otca ôsmich detí z Madagaskaru vyhlásili za blahoslaveného

 V madagaskarskom meste Vohipeno beatifikovali 15. apríla Luciána Botovasou (1908 – 1947), otca rodiny, učiteľa, katechétu a člena františkánskeho svetského rádu, ktorý zomrel v roku 1947 ako mučeník. Lucián Botovasoa sa narodil v roku 1908 ako najstarší z deviatich detí. Jeho otec patril k prvým pokrsteným obyvateľom Madagaskaru v novšom období evanjelizácie v 19. storočí. Lucián bol vynikajúci učiteľ a zasvätil svoj život vzdelávaniu detí – tak školskému, ako aj náboženskému vo farnosti. Ovládal mnoho rečí: okrem rodného jazyka to bola francúzština, latinčina, angličtina, nemčina a čínština. Ako 22-ročný sa oženil a stal sa otcom ôsmich detí, z ktorých tri zomreli v útlom veku. Posledné čakala Luciánova manželka v čase, keď ho zavraždili. Od roku 1940 bol členom františkánskeho svetského rádu s túžbou šíriť evanjelium a príklad sv. Františka z Assisi. Opravdivo si osvojil františkánsku charizmu a chudobný životný štýl, o čom svedčilo aj jeho jednoduché odievanie a pravidelné postenie sa. Keď sa ho raz istá rehoľná sestra pýtala, či neľutuje, že sa nestal kňazom, jednoznačne odpovedal, že ani v najmenšom, pretože môže slúžiť Bohu osobitným spôsobom. Mučenícku smrť podstúpil v roku 1947 počas povstania za nezávislosť Madagaskaru od Francúzska, pri ktorom došlo ku krvavému prenasledovaniu kresťanov. Ako priateľ francúzskych misionárov a šíriteľ ich náboženstva bol Lucián Botovasoa pokladaný zo strany povstalcov za zradcu a bez súdneho procesu bol popravený sťatím. 

–TK KBS–
Páčilo sa :
0