7. mája 2018
Čítaní: 33
KN 19/2018 | Z domova
Podľa pápeža je svätosť ukrytá v malých gestách
Na konci apríla, necelé tri týždne po zverejnení apoštolskej exhortácie pápeža Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte vyšiel tento dokument aj v slovenčine. O jeho obsahu sa zhovárame s teológom a riaditeľom Spolku svätého Vojtecha Ivanom Šulíkom.


Ako vnímate skutočnosť, že do dnešných sekularizovaných čias ponúka pápež dokument o svätosti?

 

Pápež František je človekom, ktorý je blízko pri človeku, preto si myslím, že tento dokument má byť pre nás všetkých povzbudením, nádejou, že každý z nás sa môže stať svätým tam, kde práve je. V úvode exhortácie píše, že neponúka traktát a analýzy, túži len, aby „opäť zaznelo povolanie k svätosti“ zasadené do aktuálneho kontextu.

 

 

Aké sú hlavné témy exhortácie, ktorá je rozsahom o polovicu menšia ako prvá Františkova exhortácia Evangelii gaudium?

 

Povedal by som, že Svätý Otec sa v exhortácii zameriava na malé gestá – a to v pozitívnom i negatívnom zmysle. Napríklad v druhej kapitole upozorňuje na dvoch subtílnych, teda drobných a nenápadných nepriateľov svätosti – gnosticizmus a pelagianizmus.

Hoci ide o herézy z prvých storočí kresťanstva, pápež veľmi názorne ukazuje, ako sa zakorenili v mysli a srdci súčasného človeka a aké nebezpečenstvo pre nás predstavujú. V záverečnej piatej kapitole zas varuje pred duchovnou skazenosťou a hovorí, že „je horšia ako pád hriešnika, pretože ide o sebestačnú zaslepenosť, v ktorej sa napokon všetko zdá dovolené“. V texte upozorňuje na nebezpečenstvo ohovárania, ktoré dokonca prirovnáva k teroristickému činu. 

Jadrom dokumentu sú však Ježišove blahoslavenstvá. Rad radom poukazuje na vlastnosti, ktoré z nich vyplývajú a ktoré nemajú chýbať kresťanovi 21. storočia – je to odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba či spojenie so spoločenstvom. Na viacerých miestach nám tak pápež František potvrdzuje, že svätosť nie je o veľkých činoch, ale o malých veciach, ktoré môžeme konať v každodennom živote a uvádza aj veľmi konkrétne príklady.

 

 

 

Ako by ste stručne zhrnuli posolstvo exhortácie Gaudete et exsultate pre bežného kresťana?

 

Vyjadrím ho slovami Svätého Otca Františka: „Neboj sa svätosti. Nepripraví ťa o silu, život či radosť. Práve naopak: pretože sa staneš tým, čo mal Otec na mysli, keď ťa stvoril.“


 

Autor: MARTINA GROCHÁLOVÁ Snímka: riaditeľ SSV Ivan Šulík so slovenským prekladom apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate Autor snímky: Jozef Škoda
Páčilo sa :
1