10. januára 2018
Čítaní: 33
KN 2/2018 | Editoriál
EDITORIÁL
Na titulnej strane tohto vydania Katolíckych novín sú koledníci Dobrej noviny, ktorí v prvých dňoch tohto roka priniesli do našich domácností zvesť o Narodení Krista. Kým skupiny mladých dobrovoľníkov z celého Slovenska rozsievajú radosť a zároveň zbierajú prostriedky na pomoc núdznym v ďalekých krajinách, naši najvyšší ústavní činitelia nás uvádzajú do zármutku. A to preto, lebo vidíme, na aké dno dokáže človek klesnúť pri osobných sporoch. Pritom pre ľudí v mnohých regiónoch Slovenska by bolo osožnejšie, keby sa niekto namiesto vyplakávania a prízemných invektív zaujímal o ich neutešenú situáciu, keď doslova žijú z ruky do úst. Štátni predstavitelia by mali podobne ako koledníci zabudnúť na žabomyšie vojny a prinášať občanom svojimi rozhodnutiami radosť a pokoj. Potom by sa na titulnú stranu možno dostali i oni. Aj my novinári máme občas slabšie chvíľky a vypustíme materiál, ktorý pre vás nemusí mať veľký osoh. Verím však, že v tomto vydaní Katolíckych novín nájdete obsah, ktorý vás najmä obohatí. Určite nevynechajte rozprávanie Iránca Armina, ktorý konvertoval z islamu na kresťanstvo (s. 16 – 17). Inšpiratívne sú jeho slová o krste: „Mal som pocit znovuzrodenia, akoby sa všetko zmenilo a obnovilo. Dúfam, že budem ďalej rásť a rozvíjať sa, že sa môj vzťah s Bohom bude prehlbovať.“ Viaceré odpovede prináša článok o príčinách smrti pápeža Jána Pavla I. (s. 10 – 11) a na nôtu plesovej sezóny reaguje Duchovná obnova z pera Jozefa Kozáka (s. 8 – 9). 
Prajem príjemné čítanie. 
JÁN LAUKO
Páčilo sa :
0