11. januára 2018
Čítaní: 56
KN 2/2018 | Z domova
Koledníci navštívili hlavu štátu i Rím
Dobrá novina tento rok podporí zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi v Etiópii. Na začiatku roka koledníkov prijal prezident SR Andrej Kiska a časť účastníkov tohtoročnej Dobrej noviny zavítala i na novoročnú slávnosť vo Vatikáne.

 Kolednícke skupinky zo Serede, z Prievidze a Ľubice prijal na Nový rok v mene všetkých koledníkov Dobrej noviny prezident SR Andrej Kiska. Koledníci zavinšovali a zaspievali hlave štátu i jeho spolupracovníkom, aby vianočná radosť z Narodenia Krista priniesla do jeho práce veľa požehnania a pokoja.

 
Pomoc pôjde do Etiópie
V mene koledníkov sa prezidentovi prihovoril riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. Priblížil, že výťažok 23. ročníka Dobrej noviny pôjde na podporu Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v meste Alitena na severe Etiópie. „Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore dostávajú budúce mamičky poradenstvo a pomoc pred pôrodom i po ňom a v náročnom teréne sa môže dostať sanitka k ťažším prípadom,“ vysvetlil Marián Čaučík. Dodal, že tvárami tohtoročnej koledníckej akcie sú mama Ababa s dcérkou Weini, ktorej zachránil život včasný príchod sanitky-terénneho auta a mohla sa narodiť pod dohľadom lekára. „Ich príbeh nám pripomína najznámejší vianočný príbeh Nazaretskej rodiny, ktorá tiež potrebovala pomoc ľudí dobrej vôle,“ poznamenal riaditeľ Dobrej noviny.
 
Robíte Slovensko lepším
Andrej Kiska zaželal deťom a ich najbližším veľa šťastia v novom roku. Uviedol, že Dobrá novina je jedným z projektov, na ktoré môže byť Slovensko hrdé. Podľa neho je vzácnym projektom nielen pre konkrétnu pomoc, ale aj preto, že ukazuje nám samým, aká je Slovensko úžasná krajina. Deťom a organizátorom za ich dielo vyjadril veľkú vďaku: „Robíte Slovensko krajším, robíte Slovensko usmievavejším, robíte Slovensko lepším, a za to vám ja ako prezident Slovenska ďakujem.“
 
Dobrá novina aj v Ríme
Koledníci Dobrej noviny boli 1. januára prítomní aj v Ríme, kde s pápežom Františkom oslávili vstup do nového roka svätou omšou. Obetné dary prinášali deti z medzinárodnej koledníckej akcie, do ktorej je zapojené aj Slovensko. Približne 26-tisíc účastníkov 23. ročníka Dobrej noviny reprezentovala skupina koledníkov z obce Podhorany v okrese Prešov.
 
–TK KBS–
Snímka: archív Dobrej noviny/Lucia Molnárová
Páčilo sa :
0