11. januára 2018
Čítaní: 152
KN 2/2018 | Z domova
Prezident vyznamenal Mariána Čaučíka
Prezident SR Andrej Kiska 1. januára pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil v Bratislave štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Medzi ocenenými bol aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík (52). Ocenenie Pribinov kríž II. triedy získal za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.
„Je to pre mňa veľká česť. Vnímam to ako ocenenie všetkých dobrovoľníkov, eRkárov, ktorí začínali Dobrú novinu a sú do nej zapojení. Je to veľké dielo. Má svoj dosah aj v zahraničí,“ uviedol Marián Čaučík po ocenení pre webové stránky Dobrej noviny. Zároveň dodal, že ocenenie nečakal, no potešilo ho. „Najmä to, že pán prezident týmto ocenil prácu neziskového sektora a zároveň prácu, kde ľudia inšpirovaní vierou vedia robiť veľké veci. Sú otvorení, aby pomáhali ľuďom naokolo, ale aj ľuďom vzdialeným, ako je to v prípade Dobrej noviny. Vnímam totiž trend oddeľovať veci viery a veci spoločnosti. Ja si však myslím, že práve Dobrá novina je dôkazom toho, že ľudia, ktorí sú inšpirovaní vierou a láskou k blížnemu, vedia urobiť pekné dielo, na ktoré môžu byť právom hrdí aj predstavitelia nášho štátu,“ poznamenal riaditeľ Dobrej noviny. Marián Čaučík sa už počas gymnaziálnych štúdií začal angažovať v podzemnej Cirkvi a popri vysokej škole viedol stretnutia detí v laickom hnutí apoštolátu pod vedením tajného biskupa Jána Chryzostoma Korca. V septembri 1990 bol jedným zo zakladajúcich členov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Bol iniciátorom koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá sa pod jeho vedením stala postupne najväčšou pravidelnou dobrovoľníckou akciou na Slovensku. 
 
–TK KBS–
Foto: Archív Dobrá novina
Páčilo sa :
0