11. januára 2018
Čítaní: 236
KN 2/2018 | Duchovná obnova
Smiem prosiť?
KRESŤAN BY MAL OKREM PLESOVEJ ETIKETY PAMÄTAŤ AJ NA SVOJU DUŠU. NIE VŠETKO, NIE KAŽDÝ TANEC OSOŽÍ. ALE VŠETKO, ČO DVÍHA K BOHU, JE DAROM OD BOHA SAMÉHO

 Tanec je súčasťou človeka už od nepamäti. Ako spo mínajú rôzne encyklopédie, vznik tanca sa datuje do obdobia rodovej spoločnosti. Tam umocňoval rituálne postupy. A v staroveku k tomu pribudla ešte umelecká funkcia. Ale čo to má spoločné s nami? V tomto fašiangovom čase je, myslím si, namieste dotknúť sa témy tanca v živote veriaceho človeka.


Tanec v Biblii
Vo Svätom písme nachádzame viaceré miesta, ktoré spomínajú tanec. Asi ten pre nás najznámejší nachádzame v Matúšovom evanjeliu. V štrnástej kapitole sa opisuje narodeninová oslava Herodesa. Vtedy Herodiadina dcéra svojím tancom tak pobláznila hostí aj Herodesa, že výsledkom toho bol sľub, po ktorom sa hlava Jána Krstiteľa ocitla na mise ako odmena pre mladú tanečnicu (porov. Mt 14, 6 – 11). Vášeň, ktorú priniesol tanec, spôsobila zlo. My však dobre vieme, že toto nie je miesto v Biblii, ktoré je pre náš pohľad na tanec smerodajné. Aj keď je pravda, že tanec neraz vyvoláva túžby, ktoré by sme mohli nazvať ako navádzajúce na klesnutie v morálke. No tanec je aj spôsob, ktorým možno chváliť Boha. Krásne to vystihuje Druhá kniha Samuelova, keď Dávid prináša Božiu archu spolu so svojím ľudom do Jeruzalema: „Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach (za sprievodu) citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cimbalov“ (2 Sam 6, 5). A aj keď tento tanec vzbudzuje pohoršenie (u Michol), Dávid si tento svoj čin obhajuje slovami: „Pred Pánom, ktorý mi dal prednosť pred tvojím otcom (Šaulom – otcom Michol) a celým jeho rodom, keď ma ustanovil za knieža nad Pánovým ľudom, nad Izraelom, pred Pánom budem tancovať“ (2 Sam 6, 21). Tento tanec neupozorňuje na osobu alebo na telo, neprináša hriech. Prináša so sebou spôsob veleby Boha.
Áno, je potrebné rozlišovať tanec. Múdre je vedieť, kedy a kam patrí, ako o tom píše aj Kniha Kazateľ: „Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať“ (Kaz 3, 4). A on patrí aj k plesaniu. Žalm 149 hovorí: „Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare“ (Ž 149, 3); a v Žalme 150 čítame: „Chváľte Pána v jeho svätyni... Chváľte ho bubnom a tancom“ (Ž 150, 1. 4). Všetky tieto pasáže hovoria, že môžeme chváliť a uctievať Boha aj prostredníctvom tanca.

Tanec v liturgii
Tanec je vizuálny a mocný spôsob vyjadrenia. Stretávame sa s ním dokonca v niektorých kultúrach a spoločenstvách aj pri liturgii. Obhajcovia tohto spôsobu zvelebovania vravia, že ich hlavným cieľom je oslavovať i týmto spôsobom
Boha. Pripomínajú, že jednou z prvých požiadaviek na „tanečníkov“ je ich usporiadaný vzťah s Bohom. Ináč by ich uctievanie nebolo pravdivé! Liturgický tanec sa totiž začína postojom srdca, modlitbou a odovzdaním. Pritom sa odvolávajú na citáty z Písma, aj na tie, ktoré už tu boli spomenuté. Lebo veď čo žije, to sa hýbe. Tam, kde je to vítané, sa požaduje, aby tanec vyjadroval miestnu tradíciu, zvyklosti a kultúru. Aby bol zameraný jedine na oslavu Boha. Zároveň však nesmie slúžiť na predvádzanie sa a musí byť schválený príslušným ordinárom. Naopak, sú niektorí, ktorým tento spôsob nesedí. Sú vyrušení. Pritom citujú aj známeho afrického kardinála Roberta Saraha, ktorý na adresu liturgických tancov uviedol, že „vyvolávajú dojem, že sa zúčastňujete na folklórnom predstavení, ktoré dezinterpretuje krvavú Kristovu obetu na kríži a vzďaľuje nás od tajomstva Eucharistie“. Snahou zatraktívniť týmto spôsobom liturgiu sa odvádza pozornosť od Eucharistie – Boha, a upriamuje sa zrak a myseľ na výkon „tanečníkov“. Ba dokonca to niekedy vedie až k – hoci aj zaslúženému, ale – rušivému potlesku a ováciám. A toto nie je dobré pre liturgiu. Lebo prvé a hlavné miesto v nej patrí aktivite Boha, ktorá má strhávať človeka.
 
Prínos tanca
Tanec sám osebe má však viacero prínosov, ktoré nemôžeme opomenúť. V prvom rade je to tá najprirodzenejšia ľudská
aktivita, ktorú poznáme zväčša v spojení s radosťou. Človek už odjakživa aj pohybom tela chce vyjadriť svoje pocity,
svoje vnútro. Je tým najjednoduchším spôsobom, ako sa zoznámiť. Veď koľké páry vďačia práve zábave a tancu za
zoznámenie? Mohli by sme pokračovať a spomenúť napríklad, že tanec dokonale precvičuje telo, poskytuje príjemné
pocity, znižuje stres, pomáha chudnúť a udržiavať postavu, rozvíja pamäť, znižuje demenciu a depresiu. Okrem toho
tanec je spojený aj s veľkými a krásnymi chvíľami v ľudskom živote, ako sú stužková, svadba, oslava. A nesmieme
zabudnúť ani na to, že zjemňuje človeka. Učí najmä mužov správať sa galantne a vytvára priestor na rast originality
a tvorivosti, a tiež spolupráce a rešpektu k ženám. Pekne to vystihuje dialóg z flmu Take the lead (Tancujem, aby som žil,
2006), kde Antonio Banderas v úlohe učiteľa tanca Pierra Dulaina vysvetľuje dievčine LaRhette (hrá ju herečka Yaya
DaCosta) takzvané vedenie pri tanci slovami: 
Pierre Dulaine: Nie, nie, LaRhette, muž vedie. Úlohou ženy je nasledovať.
LaRhette: Oh, takže keď ma Rock môže viesť, teraz si bude myslieť, že je šéf?
Pierre Dulaine: Ale on nie je. Muž navrhne krok. Na žene je rozhodnúť sa, či prijme jeho návrh tým, že ho bude nasledovať. Nasledovať si vyžaduje takú istú silu, ako viesť. Takže, Rock, teraz máš príležitosť využiť všetku silu a schopnosti, ktoré máš – nie nato, aby si ju ovládal, ale aby si ju zobral na cestu. Ako tá cesta dopadne, je len na vás dvoch.
 
Plesové obdobie  obdobie hriechu?
Po tom všetkom, čo sme tu napísali, asi by sa zdalo, že aj keď je ten tanec taký zdravý a s mnohými ďalšími prínosmi, je príliš spojený s vášňou, a preto by bolo lepšie, keby sme sa ho asi začali viac zdržiavať. O to viac, ak napríklad hovoríme o tancovaní kňazov či zasvätených osôb. Pamätám sa ešte na starú múdrosť, ktorá nám bola odovzdávaná: „Keď chcem byť tvojím spovedníkom, nemôžem byť tvojím tanečníkom.“ Čo si budeme klamať, asi mnohí máme skúsenosť, ako nás dotyk, rytmus, pohyby a hudba priviedli k slabostiam v oblasti čistoty. Ale poznáme aj jedno svedectvo, keď ples a tanec priviedli k obráteniu a svätosti. Svätá Faustína hneď v úvode svojho Denníčka píše: „Vyhýbala som sa vo svojom vnútri Bohu a celou dušou som bola naklonená k stvoreniam. Božia milosť v duši však zvíťazila. Raz som bola s jednou z mojich sestier na plese. Keď sa všetci najlepšie zabávali, moja duša prežívala vo svojom vnútri muky. Vo chvíli, keď som začala tancovať, zrazu som zbadala vedľa seba Ježiša; Ježiša umučeného, obnaženého zo šiat, celého pokrytého ranami. Povedal mi tieto slová: ‚Dokedy ťa budem ešte trpieť a dokedy ma budeš zavádzať?‘ O chvíľu som potajomky opustila spoločnosť aj sestru a šla do Katedrály sv. Stanislava Kostku. Začínalo už svitať, v katedrále bolo málo ľudí. Nestarala som sa, čo sa okolo mňa deje, hodila som sa na zem pred Najsvätejšiu sviatosť a prosila Pána, aby mi ráčil dať poznať, čo mám ďalej robiť. Vtom som začula slová: ‚Ihneď odcestuj do Varšavy, tam vstúpiš do kláštora.‘“ Samozrejme, jedna lastovička leto nerobí. A predsa aj tento príbeh nám môže pomôcť k slobode. Ak totiž naším úmyslom je a bude aj svojím telom a pohybom chváliť Boha, vyjadriť radosť a osláviť a osviežiť Bohom požehnanú lásku, potom nemusíme byť v strachu a neustálych výčitkách. Platí však, že kresťan by mal okrem istej plesovej etikety pamätať aj na svoju dušu. Nie všetko, nie každý tanec osoží. Ale všetko, čo dvíha k Bohu, je darom od Boha samého.
 
P. S.: Už o pár dní – 27. januára budeme mať v našej farnosti svätých košických mučeníkov v Humennom 10. ročník farského plesu. Preto sa môžem spolu s vami pýtať: Aké dobré ovocie prináša? Ako odpoveď sa mi ponúkajú tieto dôvody: Súčasťou plesu sú vždy aj mladí. Uvádzajú sa tak nepriamo do spoločnosti dospelých, zlepšujú sa v tancovaní a prináša im to nové známosti. Hlavnou tombolovou výhrou bola posledné štyri roky púť do Svätej zeme. Ples mi tiež umožnil spoznať aj z tejto stránky svojich veriacich a vedel som si pospájať, kto ku komu patrí. A v neposlednom rade, priniesol účastníkom radosť. Radosť, ktorá je vždy prejavom Božej blízkosti.
ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
1