11. januára 2018
Čítaní: 123
KN 2/2018 | Z domova
Spojili sa pre obnovu kultúrneho dedičstva
V RÁMCI SPOLOČNÉHO PROJEKTU SLOVENSKÍ A MAĎARSKÍ FRANTIŠKÁNI OBNOVIA SAKRÁLNE PAMIATKY V ICH VLASTNÍCTVE. NA SLOVENSKU SA TO BUDE TÝKAŤ BRATISLAVSKÉHO A FIĽAKOVSKÉHO CHRÁMU
Slovenská a maďarská provincia františkánov otvorili začiatkom decembra 2017 cezhraničný projekt s názvom Turistický rozvoj františkánskeho kultúrneho dedičstva hraničnej oblasti v spolupráci dvoch provincií. Jeho cieľom je obnoviť kultúrne a nehnuteľné dedičstvo, ktoré je vo vlastníctve slovenskej a maďarskej františkánskej provincie. Zároveň má napomôcť prehĺbiť kultúrne a hodnotové vzťahy medzi slovenskou a maďarskou stranou. Na stretnutí s novinármi o tom 19. decembra 2017 informoval provinciál františkánov na Slovensku František Olbert spolu s projektovými manažérmi Edinou Kicsindiovou, Attilom Szilim a Miroslavom Kurajom.
 
Náročná starostlivosť o udržiavanie pamiatok
Do projektu sú zahrnuté štyri mestá – zo Slovenska sú to Bratislava a Fiľakovo, z Maďarska Szentkút a Széchenyi. Dôvodom na otvorenie spoločného projektu bolo to, že obe provincie vlastnia historické a významné budovy, ktoré nie sú iba miestom liturgických a duchovných hodnôt, ale i kultúrnymi pamiatkami nesúcimi bohatstvo z pohľadu architektúry a umeleckého aspektu. „Odkedy sme tieto budovy v roku 1990 po politickej zmene prebrali, veľa času a investícií nám zaberá práve starostlivosť o udržiavanie a zachovanie týchto pamiatok. Preto sme uvítali možnosť uchádzať sa o grant v rámci cezhraničnej spolupráce,“ poznamenal brat František Olbert.
 
Rekonštrukcia veže i vymaľovanie kostola
V Bratislave sa projekt týka rekonštrukcie neogotickej veže. „Kamenné časti, z ktorých je postavená, sa postupne pod vplyvom počasia začali rozpadávať. Na niektorých miestach tieto kamene úplne zvetrali. Pred troma rokmi sa nádvorie pod vežou muselo uzatvoriť, pretože padajúce časti ohrozovali ľudí,“ priblížil slovenský provinciál. Prispieť k rozvoju turizmu by mala možnosť vyhliadky z veže františkánskeho kostola, ktorá bude umiestnená pravdepodobne na úrovni zvonov. Taktiež bude vytvorená miestnosť, kde bude možnosť pozrieť si digitalizovanú prehliadku a 3D výstup na vežu. Vo Fiľakove sa z projektu bude realizovať vymaľovanie kostola a rekonštrukcia hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie. Vytvorená by mala byť aj miestnosť pripomínajúca historickú františkánsku celu. Projekt sa bude týkať taktiež digitalizácie jednej z kroník kláštora, ktorá sa zachovala v miestnej knižnici. Maďarská provincia chce v Szentkúte prispieť k rozvoju prístupu veľkého počtu návštevníkov, keďže miestnu baziliku si prichádza pozrieť 200­ až 400­tisíc turistov ročne. V rámci projektu tak prebehne celková rekonštrukcia miestnej baziliky. Taktiež pribudnú pustovne a priestory umeleckého zamerania. V Széchenyi sa zasa uskutoční rekonštrukcia sakristie a štyroch oltárov v miestnom kostole. V rámci projektu sa tiež zorganizujú štyri výstavy, ktoré budú postupne kolovať v štyroch mestách zapojených do projektu. Priblížiť by mali tému rehoľného života za čias komunizmu či historických vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom.
 
Väčšinu zaplatí EÚ
Obnovou chcú františkáni zvýšiť záujem o sakrálne dedičstvo aj medzi neveriacimi. Vyčlenili na to 2 940 000 eur, z toho na projekty na Slovensku pôjde 980­tisíc eur. Program je fnancovaný tak, že 5 percenthradí rehoľa, 10 percent by malo ísť z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zvyšných 85 percent sú zdroje Európskej únie.
 
JÁN LAUKO
SNÍMKA: ERIKA LITVÁKOVÁ
Páčilo sa :
0