12. januára 2018
Čítaní: 97
KN 2/2018 | Misie
Spoločne hrajú o šancu na nový život
O futbal a divadlo sa zaujímajú ľudia na celom svete. Hra dáva ľudí do pohybu a spája ich. Práve o tom sú presvedčení dobrovoľníci z viedenskej iniciatívy Playtogethernow (Hrajme teraz spolu), ktorí sa angažujú za utečencov. Spolupatričnosť s ľuďmi rozličného pôvodu je práve dnes mimoriadne dôležitá
V roku 2015 prešlo cez rakúske hranice ne spočetné množstvo ľudí, pričom 90-tisíc z nich v krajine zostalo a požiadalo o azyl,- aby našlo novú šancu pre svoj život. Mnoho riskovali a všetko stavili na jednu kartu ako napríklad Hessi, mladý muž z afganského Kábulu. Putoval celý mesiac cez Irán, Turecko, Grécko, Macedónsko, Srbsko, Maďarsko, až napokon prišiel do Rakúska. Mimoriadne dramatický bol prechod z tureckej pevniny na grécky ostrov Lesbos. „Bolo nás štrnásť v malom nafukovacom člne,“ hovorí Hessi. Teraz navštevuje vo Viedni obchodnú akadémiu a jeho túžba hovoriť čo najskôr dobre po nemecky sa medzičasom stáva realitou. Hessi hrával futbal pre zábavu už v Afganistane a pokračovať v tom môže aj v Rakúsku vďaka združeniu Playtogethernow. „Mám rád túto iniciatívu, som za ňu nesmierne vďačný,“ opakuje neprestajne. Iniciatíva chápe spoločný pohyb ako nástroj na individuálny i kolektívny rozvoj. Víťazstvo a súťaženie tu pritom nie je to najdôležitejšie, kľúčové sú hodnoty, ako férovosť, rešpekt, porozumenie, solidarita, rovnoprávnosť a súhra.
 
Futbal i divadlo
Ponuku Playtogethernow prijalo doteraz vyše dvesto ľudí, ktorí hľadajú útočisko v širšom centre Viedne. Má im pomôcť uľahčiť príchod do Rakúska, ako aj integračný proces. Aby sa mohli utečenci integrovať, musia sa v prvom rade naučiť jazyk. Prostredníctvom spoločných aktivít a hry získavajú dôležité zručnosti, ako je sociálna a interkultúrna kvalifkácia. Pocit spolupatričnosti a vedomie, že človek je súčasťou nejakého spoločenstva, sú nesmierne povzbudzujúce.
Združenie ponúka v rozličných termínoch počas týždňa utečencom možnosť zahrať si futbal s mladými ľuďmi z Rakúska, ale aj iných európskych krajín. Okrem pravidelných tréningov mladí športovci pravidelne spoločne cvičia. Od septembra 2016 je Playtogethernow s dvomi mužstvami zastúpené vo Viedenskej diecéznej športovej lige. Vďaka záujmu o futbal trénujú športovci nielen tímového ducha a férovosť, ale aj nemecký jazyk. Minulý rok vzniklo tiež mužstvo pre mladých do štrnásť rokov. No v Playtogethernow sa nehrá iba futbal. Divadelná a tanečná skupina podporuje tvorivý potenciál mladých ľudí. Nazýva sa Divadlo snov. Mladí herci nadchli na jar v roku 2017 svojou vlastnou inscenáciou viedenské publikum. V predstavení Mind the Gap (Pozor, medzera) hrá divadelný súbor scény z viedenského metra a vyjadruje tak svoje postrehy i skúsenosti. Hra nastavuje divákom zrkadlo a baví ich vtipom i iróniou. Aby mohli herci zahrať predstavenie, musia ovládať nemecký jazyk a nesmie im chýbať kreativita.
 
Veľká rodina
Projekt od jesene 2016 ponúka poradenstvo pre mladých ľudí. Dobrovoľníci zo združenia pomáhajú pri školských problémoch, hľadaní bývania alebo pri ťažkostiach s byrokraciou. Od jesene 2017 je Playtogethernow ofciálnym výcvikovým pracoviskom pre praktikantov v oblasti psychoterapie. Mladí ľudia z radov utečencov tak dostávajú intenzívnejšiu starostlivosť. Pri športe vznikajú priateľstvá a väzby, ktoré môžu uľahčiť integráciu v novom prostredí. Mnohí mladí sa aktívne zapájajú do práce združenia – či už do prípravy futbalových zápasov a divadelných hier, cvičenia, organizácie podujatí, alebo účasti na rozličných podujatiach. Pretože iba vďaka spoločnému úsiliu môže združenie ďalej rásť. Mladí dostávajú následne možnosť stať sa súčasťou organizačného tímu združenia. Táto spolupráca posilňuje identifkáciu utečencov s Playtogethernow a v širšom zmysle aj s Rakúskom. Ponúka zároveň ďalšie spôsoby zapojenia sa do rakúskej spoločnosti. Playtogethernow sa stalo veľkou rodinou a mnohí utečenci našli v združení nový domov. Spoločnými voľnočasovými aktivitami sa vytvoril účinný prostriedok proti traumám, depresiám i zúfalstvu, ako aj na podporu mentálneho či telesného zdravia. Združenie tak robí z tohto pohľadu omnoho viac, ako je ponuka hrať futbal či divadlo. Rok 2017 priniesol pre Playtogethernow okrem pravidelných futbalových tréningov a divadelných skúšok aj mimoriadnu udalosť. V novembri navštívil projekt rakúsky prezident Alexander Van der Bellen a vyjadril mu uznanie i živú podporu. Toto ocenenie od hlavy štátu dodalo rodine Playtogethernow odvahu, pretože mnohí mladí utečenci majú teraz opäť strach. Dostávajú zamietnuté žiadosti o trvalý pobyt a musia sa znova báť. Zvykli si, hovoria plynule po nemecky a získali novú perspektívu. Rozhodnutie o vyhostení by všetky tieto nádeje zmarilo jedným šmahom. No aj v tomto prípade drží a bojuje Playtogethernow spolu.
 
ANGELA KEMPEROVÁ
AUTORKA PRACUJE V OBLASTI ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE
A JE PODPOROVATEĽKOU ZDRUŽENIA PLAYTOGETHERNOW.
Z NEMČINY PRELOŽILA: MARTINA GROCHÁLOVÁ
SNÍMKA: ORESTE SCHALLER/
UNICREDIT GROUP BANK AUSTRIA
Páčilo sa :
0