16. mája 2012
Čítaní: 67
KN 20/2012 | Listáreň
Mariánski ctitelia sa vybrali do Vysokej nad Uhom

Členovia ružencového bratstva pri františkánskom Kostole sv. Jozefa v Prešove nedávno putovali spolu so svojím duchovným otcom P. Štefanom Bankovičom OFM do Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Toto mladé, iba 16-ročné dievča zomrelo na konci druhej svetovej vojny pri oslobodzovaní rodnej obce pod vražednou rukou sovietskeho vojaka pri obrane svojej čistoty. Štrnásteho februára sa už ukončila diecézna fáza procesu blahorečenia Anky Kolesárovej a dokumenty o skúmaní jej mučeníctva postúpili do Ríma.
              

Text a snímka: ALŽBETA MANDÚCHOVÁ, Prešov
Páčilo sa :
0