16. mája 2018
Čítaní: 29
KN 20/2018 | Kultúra
Fatimský príbeh si vás získa nanovo
Manuel Fernando Silva: Fatimské tajomstvo. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2018. Z portugalčiny preložili Júlia Jellúšová a Lenka Cinková.

      O Fatime sa napísali tisícky kníh. Tá, ktorú v tomto roku vydal Spolok svätého Vojtecha, sa svojou precíznosťou, pútavosťou a čítavosťou oprávnene radí k najlepším. Autor Manuel Fernando Silva, portugalský kňaz, všestranný publicista a docent na Portugalskej katolíckej univerzite, pristupuje k fatimským zjaveniam predovšetkým ako historik, ktorý náležite cituje zdroje, vychádza z dostupných prameňov a zo šiestich dielov Spomienok sestry Lucie, ktoré sú nevyhnutným východiskom pri svedomitej rekonštrukcii fatimských udalostí. Žiadne iné zjavenie Panny Márie nebolo zdokumentované tak podrobne ako práve zjavenia vo Fatime, a to aj vďaka sestre Lucii, ktorá sa dožila vysokého veku, vyznačovala sa mimoriadnou pamäťou a dokázala do hĺbky preniesť do našich čias udalosti svojho detstva, nerozlučne späté s Františkom a Hyacintou.

Čo predchádzalo zjaveniam

     Kniha Fatimské tajomstvo je rozdelená do siedmich kapitol. Prvé dve kapitoly veľmi detailne približujú postavy troch vizionárov, ich vlastnosti, postoje, reakcie, ako aj ich rodinné zázemie. Podrobne sa zaoberajú bojmi a ťažkosťami – na vek detí priam neúnosnými –, s ktorými sa pri odhaľovaní tajomstva stretli. Je zarážajúci najmä postoj Luciinej matky, ktorá ani na smrteľnej posteli nedokázala prijať skutočnosť, že jej dcéra mohla byť jednou z tých vyvolených, ktorým sa zjavila Panna Mária.

Tretia kapitola dokumentuje tri zjavenia anjela Portugalska, ktoré boli prípravou na prevratné udalosti spojené so zjavením Panny Márie. Traja pastierikovia boli v záležitosti takého obrovského významu pre celú krajinu úplne osamelí a skúsenosti s reakciami okolia ich naučili, aby všetko držali v tajnosti.

 

Kniha si všíma aj osudy detí

     Priblížením šiestich zjavení Panny Márie a podrobným opisom okolností, atmosféry, priebehu zjavení a sprievodných udalostí sa zaoberá štvrtá kapitola. Dej jednotlivých zjavení je opísaný tak živo, že čitateľ sa priam cíti ich účastníkom.

Ďalšie dve kapitoly sa venujú životným osudom troch vizionárov, v prvom rade Františka a Hyacinty, ktorí zomreli vo veľmi mladom veku na epidémiu španielskej chrípky. Luciina cesta je zložitejšia, dlhšia; stáva sa rehoľníčkou a vernou ohlasovateľkou fatimského posolstva. Kapitola venovaná jej životnej ceste približuje jej dlhý život, ako aj postupný vývin udalostí, ktoré nevídaným spôsobom zasiahli do dejín Cirkvi a pápežov 20. storočia.

Posledná, siedma kapitola zvestuje triumf Panny Márie, keď Ján Pavol II. prichádza do Fatimy, aby vyhlásil za blahoslavených Františka aj Hyacintu a poďakoval sa Panne Márii za záchranu života.

Dialógy, ktorými je kniha bohato pretkaná, jej dodávajú nesmiernu živosť a pútavosť. Čitateľ, ktorý ju chytí do ruky, nebude sklamaný, lebo pri jej čítaní zažije pravé evanjeliové dobrodružstvo. Potom sa k nej bude stále vracať a žasnúť nad Božím zásahom do života troch fatimských pastierikov – Hyacinty, Františka a Lucie. A ak sa bude chcieť dať inšpirovať, aj do svojho.

 

 

 

 

AUTOR: ALŽBETA ŠUPLATOVÁ

SNÍMKA: SSV
Páčilo sa :
0