16. mája 2018
Čítaní: 24
KN 20/2018 | Z domova
Matky oslávili svoj deň v Šaštíne

V národnej svätyni v Šaštíne sa pri príležitosti Dňa matiek konala 13. marca púť mamičiek. Na pútnické miesto prišli ženy s rodinami z celého Slovenska. Slávnostnú svätú omšu celebroval správca trnavského jezuitského kostola v Trnave Matej Kasan, ktorý je taktiež duchovným v Centre pomoci pre rodiny v Trnave. Matky povzbudil, aby Pannu Máriu vnímali ako svoj vzor. „Je plná milostí, ktoré im môžu pomôcť v ich materstve,“ uviedol Matej Kasan.

Prítomné mamičky si mohli uctiť relikvie svätej Gianny Beretty Mollovej. Tejto talianskej svätici na začiatku tehotenstva diagnostikovali nádor. Pred operáciou poprosila lekára, aby zachránil život, ktorý nosí vo svojom lone. Dieťa sa podarilo zachrániť a 21. apríla 1962 sa do rodiny Mollovcov narodila dcéra. Týždeň nato však Gianna vo veku 39 rokov zomrela.

Pápež Ján Pavol II. ju vyzdvihol ako hrdinský vzor matky súčasnej doby. Tento odkaz si pripomenuli aj pútničky v Šaštíne. 

 

–JL–
Páčilo sa :
0