16. mája 2018
Čítaní: 12
KN 20/2018 | Mladým
Mladí svedčili o živej viere skutkami
Takmer 150 mladých ľudí a kresťanských rodín zo stredného Považia a hornej Nitry evanjelizovalo mesto Topoľčany. Počas štyroch dní – od 26. do 29. apríla – mali na programe množstvo aktivít, prednášok, svedectiev, modlitieb chvál, stretnutí i praktickej pomoci farnosti.

 

Svätý Otec František často hovorí, že treba ísť na perifériu a evanjelizovať. Byť cirkvou so silou Ducha Svätého. A práve jeho slová naštartovali mladých ľudí, aby neboli uzavretí vo svojich spoločenstvách, ale naopak, aby šli a ohlasovali evanjelium. „Laické ľudové misie Žatva sa tento rok konali v Topoľčanoch a je to už tretí ročník, keď sme sa ako kresťanské spoločenstvá z Trenčína, Bánoviec nad Bebravou, Nového Mesta nad Váhom, Zlatých Moraviec či Topoľčian opäť dali dokopy a vytipovali si farnosť, v ktorej sme chceli svedčiť o evanjeliu,“ vysvetlil Eduard Filo, organizátor podujatia. Vo štvrtok a v piatok navštívili mladí ľudia 14 stredných a základných škôl. A stretli sa s takmer 2 500 študentmi. Desať tímov po päť ľudí svedčilo počas vyučovania o osobnom vzťahu s Ježišom, čiže o živej a praktickej viere. Na piatok si pripravili organizátori väčší evanjelizačný program v kultúrnom stredisku, kde prišlo približne 300 ľudí. „Mnohí  boli naozaj dojatí, odchádzali v slzách, odpúšťali si navzájom a mali úprimnú snahu ísť vo svojom kresťanstve ďalej, priniesť svedectvá do svojich rodín,“ povedal Filo. Polnoc sa niesla potom v znamení tichého sprievodu s Eucharistiou a sviečkami. „Pre mňa ako kňaza to bol osobne veľmi silný zážitok. Niečo ako sila ticha proti diktatúre hluku. Keďže v piatok tu býva poriadne rušno,“ ozrejmil svoju skúsenosť Marián Dragúň, miestny kňaz. Podľa jeho slov práve mladí vedia osloviť mladých ľudí. „Pápež Ján Pavol II. to tak často hovoril. A v tomto vidím význam a zmysel, že títo mladí ľudia svojím jazykom, slangom sa vedia prihovoriť, a tak sa dotýkajú sŕdc ostatných mladých ľudí. Verím, že toto bolo naozaj požehnané podujatie,“ doplnil.

 

Pomáhali mestu i domácnostiam

Sobotný program už patril praktickej pomoci, ale aj rodine. Všetko v duchu, že nielen slovami môžeme svedčiť o viere, ale aj skutkami lásky a pomoci blížnemu. „Niekoľko desiatok ľudí išlo pomáhať do vytipovaných domácností. Takisto pomohli mestu Topoľčany, vyčistili okolie rieky Nitra. Ďalší tím išiel do domovov dôchodcov,“ vysvetlil Eduard Filo. Bohumír Králik viedol tím praktickej pomoci. „Začalo sa ráno o deviatej, na meste nám povedali, čo treba robiť, poskytli nám náradie a spravili sme kus práce,“ vysvetlil. Osobitnou skúsenosťou bola praktická pomoc v domácnostiach. Laickí misionári navštívili starých a osamelých ľudí. Podľa jeho slov vypočuť utrápených a nevládnych ľudí je veľmi potrebné. A keď im pomohli, bolo to pre nich väčšie svedectvo, ako len rozprávať o viere. „Naozaj sme videli, že tú  pomoc potrebovali. Zároveň to bolo pre nás aj veľmi príjemné. Pretože aj susedia týchto ľudí nás prišli pozrieť. A boli to vo väčšine prípadov také rodinné stretnutia,“ doplnil. Členkou tímu praktickej pomoci bola aj Tereza Pavliková, zo spoločenstva Kairos v Topoľčanoch. Do Žatvy sa zapojila už druhýkrát. „Minulý rok sme boli v malinkej dedinke Skalka nad Váhom. A mne sa to veľmi páčilo. Ale tento rok je to špeciálne. Uvedomila som si, že je to veľký Boží plán, že sme práve tu. Nikdy som si nemyslela, že Topoľčany budú také dôležité mesto,“ povedala Tereza Pavliková. Počas soboty navštívila s ďalšími členmi tímu starých ľudí v domovoch dôchodcov. „Keď sme tam boli, tak som videla, ako ich to potešilo a dotklo sa ich srdca. A nebolo to o tom, že by sme išli vykladať nejaké veci o viere. Ale to, že sme si na nich našli čas, vzdali sme im úctu a tak im ukázali, že sú dôležití. Myslím, že cez to sa Pán Boh veľmi ukazoval,“ vysvetlila svoju skúsenosť.  Sobotný program patril aj rodine. Na hlavnom námestí prebiehali svedectvá kresťanských manželov o ich rodinnom živote a viere. Program hudobne dopĺňali aj Lámačské chvály a námestie sa tak pozvoľna zapĺňalo ľuďmi. Počas nedele spoločenstvá hudobne sprevádzali aj všetky bohoslužby a Žatvu ukončil nedeľný program. Jeho cieľom bolo posilniť ľudí vo viere a dodať im nádej, že majú kam ísť a ak sa počas misií Boh dotkol ich srdca, nech idú ďalej a prinášajú svedectvá do svojich rodín, ale i svojho spoločenstva. Počas štyroch dní sa mladí ľudia aj nepretržito modlili za farnosť celých 24 hodín. Každú polhodinu mala službu iná skupina.

 

Výsledky potešili

Podľa Eduarda Fila sú Topoľčany živá farnosť, kde fungujú „stretká“, modlitby otcov a matiek či príprava birmovancov. „Vidíme, že to má zmysel a že aj tí ľudia, ktorí boli oslovení, dotknutí v tomto meste, tak majú kam ísť a pokračovať v raste svojho kresťanského života,“ doplnil.

Žatva má za sebou už tretí ročník. Prvým miestom boli Motešice, minulý rok to bola Skalka nad Váhom. V menších obciach nabrali organizátori praktické skúsenosti. No 25-tisícové mesto Topoľčany bolo veľkou výzvou, do misií sa však zapojilo doteraz najviac laických misionárov. Podľa organizátorov išlo o tisícky stretnutí, osobných rozhovorov, dokonca aj s predstaviteľmi mesta. No čísla nie sú najdôležitejšie. „Možno niektorí prvýkrát počuli o Bohu, niektorí možno zanevreli na Cirkev. My sme sa im snažili ukázať takú širšiu pestrosť Cirkvi a kresťanstva, ktoré nie je len čiernobiele, nie je zastarané. Práve naopak, je živé a zaujíma sa o človeka,“ vysvetlil Eduard Filo.

Magdaléna Švančarková
Páčilo sa :
0