16. mája 2018
Čítaní: 64
KN 20/2018 | Z domova
Naši najmenší mali misijné púte
Na slovenské pútnické miesta prišli 12. mája tisícky detí. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí s podporou diecéz zorganizovalo Misijné púte detí v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach.

 

 

Rajecká Lesná – Do Rajeckej Lesnej deti putovali už 17. raz. Približne 1 200 detí si so žilinským biskupom Tomášom Galisom pripomenulo mučeníčku misií, slovenskú sestru Veroniku Ráckovu. Svedectvo rehoľníčkinho života a obety priblížila jej rodná sestra Paula Rácková a rehoľné sestry misionárky sestra Janka a Bernadeta. V programe bola svätá omša, putovanie ku kaplnkám, eRko-tance či katechéza. Deti priniesli ako obetný dar konzervu pre núdznych, o ktorých sa stará diecézna charita v Žiline. Účastníci tiež priniesli rôzne druhy koláčov, ktoré sa na mieste predávali za dobrovoľný príspevok. Výťažok je určený na misie.

 

 

 

 

 

 

 

Levoča – Viac ako 1 000 detí najmä zo Spišskej diecézy sa zišlo pod Mariánskou horou v Levoči. Následne v skupinách putovali k bazilike. Cestou sa zastavovali na tvorivých stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili animátori. Tí ich cestou k bazilike naladili na tému DOBROdružstvo pokoJA. Putovanie na horu mohli obetovať za to, aby sa stali šíriteľmi pokoja. Po privítaní na hore sa rozdelili do skupín, kde s nimi tému pokoja prehĺbili vo svojich katechézach kňazi. Deti prispeli k šíreniu pokoja aj prakticky. Na Levočskú horu priniesli so sebou trvanlivé potraviny a hygienické výrobky, ktoré venovali núdznym v zariadeniach Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach a v Levočskej charite. Misijná púť detí vyvrcholila svätou omšou so spišským biskupom Štefanom Sečkom. 

 

 

 

 

 

 

 

Obišovce – Na východnom Slovensku boli deti pozvané do Obišoviec. Ráno docestovalo 1 100 z nich do Ličartoviec, odkiaľ putovali asi hodinu peši na mariánske pútnické miesto. Na ceste ich už čakali animátori, ktorí si pre nich pripravili motivácie k šíreniu pokoja. Témou detskej púte v Obišovciach bolo tiež 160. výročie zjavení v Lurdoch. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v kázni povzbudil deti, že Pán Boh, podobne ako v Lurdoch a vo Fatime, chce hovoriť práve prostredníctvom nich. To sa deje i počas Vianoc, keď deti roznášajú dobrú zvesť do slovenských domovov. Detskí pútnici priniesli do Obišoviec trvanlivé potraviny, ktoré OZ Magis venuje núdznym rodinám.

 


 

Juraj Králik

Snímky: Ivana Zvolenská, eRko
Páčilo sa :
0