16. mája 2018
Čítaní: 13
KN 20/2018 | Mladým
Nerezignujme na evanjelium

 

„Kňaz musí byť presvedčený o dôležitosti spovede,“ povedal kardinál Mauro Piacenza na sympóziu Apoštolskej penitenciárie, ktoré sa konalo koncom apríla. Vrchný penitenciár tak poukázal na veľkú výzvu, pred ktorou stojí Cirkev v súvislosti s októbrovým zasadaním Biskupskej synody o mládeži. Témou spomínaného sympózia bol totiž vzťah mládeže ku sviatosti zmierenia.

„Predovšetkým kňaz musí byť presvedčený o role a dôležitosti spovede. Je potrebné oslobodiť sa od populárnych názorov, podľa ktorých mladí ľudia očakávajú, že sa s nimi bude hovoriť výlučne ich jazykom. Na pastoračnej rovine musia kňazi hovoriť jazykom nášho Pána Ježiša Krista,“ uviedol kardinál Piacenza pre Vatikánsky rozhlas.

Dodal, že netreba pristupovať k výpredaju evanjelia a umenšovať svedectvá svätých. „Treba poukazovať na veľké veci, pomáhať mladým k rastu kladením evanjeliových požiadaviek. Je potrebné sa mládeži priblížiť, nikdy však pritom nerezignovať na evanjelium. Mládež nehľadá ľahké riešenia, tancujúce rehoľníčky alebo pouličných kňazov,“ skonštatoval taliansky kardinál.

 

 

–VRCZ–
Páčilo sa :
0