16. mája 2018
Čítaní: 27
KN 20/2018 | Zo sveta
Solúnski bratia sú inšpiráciou pre súčasnosť
Svätý Otec František prijal v piatok 11. mája na osobitnej audiencii prešovského arcibiskupa metropolitu Rastislava, prímasa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku spolu s jeho delegáciou.

Metropolitu Rastislava pri stretnutí s pápežom Františkom sprevádzal predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. V delegácii boli michalovsko-košický arcibiskup Juraj, arcibiskup pražský a českých krajín Michal a ďalší cirkevní predstavitelia.

 

Pútnici k hrobom apoštolov i sv. Cyrila

 

V pozdravnom príhovore metropolita Rastislav pripomenul príbeh emauzských učeníkov kráčajúcich spolu so vzkrieseným Pánom, ktorí si až pri lámaní chleba s horiacim srdcom uvedomili jeho prítomnosť. „Dnes nás, Vaša Svätosť, tu v Ríme prijímate ako pútnikov. Povzbudení vaším pozvaním a bratskou láskou prichádzame, aby sme si uctili posvätnú pamiatku prvých Christovych učeníkov... Rovnako kráčame po stopách slovanských apoštolov, svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorí pred 1 155 rokmi prišli na základe pozvania svätého kniežaťa Rastislava na územie súčasnej Českej republiky a Slovenskej republiky,“ uviedol metropolita Rastislav.

 

Apoštoli Slovanov - opravdiví predchodcovia ekumenizmu

 

Svätý Otec František sa vo svojom príhovore sústredil na odkaz sv. Cyrila a Metoda pre súčasné ekumenické úsilie i pre výzvu evanjelizácie Európy. Poukázal na skutočnosť, že metropolita Rastislav si v predchádzajúci deň uctil pamiatku sv. Cyrila slávením svätej liturgie pri jeho hrobe v Ríme a spomenul aj sv. Klementa, rímskeho pápeža, ktorého pozostatky priniesli do Ríma sv. Cyril a Metod. „Kiežby nám príklad Cyrila a Metoda pomohol zhodnotiť toto dedičstvo svätosti, ktoré nás už spája!“ povedal pápež.

Svätý Otec potom poukázal na inšpirujúci odkaz svätých solúnskych bratov pre ekumenizmus. „Podarilo sa im prekonať rozdelenia, ktoré vznikli medzi kresťanskými komunitami rôznych kultúr a tradícií. V tomto zmysle možno povedať, že v nich ,vidíme opravdivých predchodcov ekumenizmu (Ján Pavol II., Slavorum apostoli, 14). Tým nám pripomínajú, že jednota neznamená rovnakosť, ale zosúladenie rôzností v Duchu Svätom. Kiežby nás svedectvo svätých Cyrila a Metoda sprevádzalo na putovaní k úplnej jednote.“

Svätý Otec sa obrátil aj na prítomného michalovsko-košického arcibiskupa Juraja, keď ocenil jeho aktívnu účasť ako zástupcu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Zmiešanej medzinárodnej komisii pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou.

 

Túžba po dosiahnutí plnej jednoty

 

Na záver stretnutia Svätý Otec zopakoval túžbu po dosiahnutí úplnej jednoty, a to opäť s poukázaním na vzory sv. Cyrila a Metoda. „Prosím vás, aby ste vašich veriacich ubezpečili o mojej spomienke v modlitbe a odovzdali im môj pozdrav v zmŕtvychvstalom Kristovi.“

V rámci štvordňového programu v Ríme slávil metropolita Rastislav vo štvrtok 10. mája svätú liturgiu pri hrobe sv. Cyrila v rímskej Bazilike sv. Klementa. Spolu s delegáciou navštívil aj Baziliky sv. Petra, sv. Pavla a hlavnú mariánsku Baziliku Santa Maria Maggiore.

 

-VRSK-
Páčilo sa :
0