16. mája 2018
Čítaní: 13
KN 20/2018 | Mladým
Ukrajinská mládež cíti bezvýchodiskovosť

 

V ukrajinskom Ľvove sa 27. apríla – 1. mája konalo regionálne stretnutie organizované komunitou z Taizé. Prior komunity brat Alois sa po jeho skončení vyjadril, že mladí Ukrajinci sú plní očakávania. Mnoho ich prichádza do Taizé a práve oni presvedčili bratov, aby zorganizovali stretnutie v ich vlasti. Brat Alois dodal, že v živote týchto mladých ľudí sa veľmi silno odráža skúsenosť vojny. „Nevidia riešenie. Podľa svojej skúsenosti s vojnou na východe Ukrajiny cítia, že sú v bezvýchodiskovej situácii. Nevedia, ako by mohla byť vyriešená. Myslím, že za tejto situácie je veľmi dôležité, aby sme im povedali, že na nich nezabúdame. Sme im na blízku v čase skúšky,“ uviedol brat Alois.

Pripomenul, že vojna v tejto oblasti naďalej trvá. „Európa na to niekedy zabúda. Veľmi nás potešilo, že medzi nás prišlo niekoľko sirôt z východnej Ukrajiny, ktoré si adoptovali kyjevské rodiny. Boli u nás na návšteve v Taizé, trávili u nás letné prázdniny. Teraz sme my boli ich hosťami,“ poznamenal s tým, že na stretnutí sa zúčastnili takisto skupiny mladých Rusov. „Boli veľmi dobre prijatí. Ak vezmeme do úvahy napätie medzi oboma krajinami, ich prítomnosť na stretnutí v Ľvove bola znamením pokoja.“

Prior komunity Taizé sa po stretnutí vydal s pätnásťčlennou skupinou mladých ľudí do Donbasu, aby – ako uviedol – boli uprostred vojny znamením nádeje vyvierajúcej z viery.


–VRCZ–
Páčilo sa :
0