13. júna 2018
Čítaní: 13
KN 24/2018 | Téma
Ako sa na otcov na rodičovskej dovolenke pozerá psychológ
Oslovili sme klinického psychológa PETRA ČIŽEKA z Psychosociálneho centra v Prešove.

Aký mate názor na to, keď muž ostane s dieťaťom na rodičovskej dovolenke a žena ide pracovať?

Je to spoločenský fenomén, ktorý z hľadiska doby, v ktorej žijeme nie je ničím výnimočným. Asi najčastejším dôvodom je ekonomické hľadisko, keď matka je tá z dvojice, ktorá má v práci lepšie finančné ohodnotenie, a tak sa partneri rozhodnú pre takéto riešenie.

Nemôže to ublížiť psychike muža?

Veľakrát sa stretávam s postojom prevažne mužov, ktorí postavenie a význam výchovného procesu zo strany matky podceňujú. V takomto prípade sa materská dovolenka môže mylne interpretovať, že je to v podstate len dovolenka, kde si ten z partnerov, ktorý ostáva s dieťaťom doma, čo je prevažne matka dieťaťa, oddýchne. Po takýchto nesprávnych očakávaniach z „dovolenky“, môže pre partnera realita predstavovať veľkú záťažovú situáciu. To, či daná situácia ublíži jeho psychike úzko súvisí s jeho typológiou osobnosti a schopnosťou zvládať a riešiť situácie, ktoré sa pri výchove detí vyskytujú. 

Nestratí matka kontakt s dieťaťom? Nenaviaže sa dieťa skôr na otca?

Podľa môjho názoru má matka pri výchove dieťaťa nezastupiteľné miesto. K psychike dieťaťa významne prispieva fyzický kontakt dieťaťa s matkou, a to prevažne v prvých mesiacoch po narodení. Samozrejme, je to taktiež spojené s kŕmením, respektíve kojením dieťaťa. V prípade rodičovskej dovolenky, ktorá nastáva prevažne v období batolivého veku dieťaťa, by eventuálne každodenná starostlivosť o dieťa mohla prejsť aj na stranu otca. Za obvyklých podmienok rodič, v tomto prípade matka, prichádza po práci domov. Ak matka záujem o dieťa prejaví, venuje mu čas a starostlivosť, tak nevidím dôvod obávať sa straty jej kontaktu s dieťaťom. Práve naopak, táto situácia môže napomôcť k tomu, aby sa dieťa naučilo reagovať na osobu otca a nebolo len závislé na matke. Tento proces, či už v rovine matky alebo otca na rodičovskej dovolenke, následnej starostlivosti a vytvárania kontaktu po príchode z práce domov, je dôležitý pre obdobie separácie dieťaťa, keď dieťa nadobúda pocity istoty a bezpečia. 

Odporúčali by ste dnešným mužom, aby si vyskúšali rodičovskú dovolenku?

Z určitou dávkou sarkazmu by som mohol povedať, že áno. To ale len preto, aby sa ponímanie významu „rodičovská dovolenka“ v očiach niektorých zmenilo, pretože byť rodičom na materskej dovolenke znamená byť v práci každý deň 24 hodín v kuse.

 

 

-NŠ-
Páčilo sa :
0