20. júna 2012
Čítaní: 4 999
KN 25/2012 | Téma
Hasiči bežia tam, odkiaľ iní utekajú preč
Nehorelo. Nehučali sirény. Nestriekala voda z červených áut. Nebolo treba utekať. Našťastie. Preto sme mohli nazrieť do sveta tých, čo nosia špeciálne oblečenie, prilby či uniformy a vzbudzujú rešpekt. Vitajte u hasičov.

V Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) v súčasnosti slúži 4 064 príslušníkov, ktorí zasahujú, keď je ohrozený ľudský život, zdravie alebo majetok ľudí. Hasiči sa stali univerzálnymi záchranármi. Likvidujú požiare, pomáhajú pri živelných pohromách, priemyselných haváriách, zachraňujú zranené osoby pri dopravných nehodách, vykonávajú záchranné práce vo výškach i na vodných tokoch (informácie redakcii KN poskytla Silvia Jančovičová, hovorkyňa Prezídia HaZZ).

 

Príjem tiesňových volaní
na linke 150 alebo 112
O praktickej časti hasičského povolania sme sa dozvedeli od  krajského riaditeľa HaZZ v Bratislave Pavla Mikuláška (41). Povedal, že „Hasič­ský a záchranný zbor je jednou zo základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému. Jeho cieľom je, aby človek v ohrození života, zdravia alebo majetku bez omeškania dostal nevyh­nutnú a odbornú pomoc.“ A ako to vyzerá v operačných strediskách HaZZ? V nich sa zabezpečuje nepretržitý príjem tiesňových volaní na linke 150 alebo 112. Vzápätí nasle­duje výjazd hasičov a záchranárov k udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok ľudí.

 

Čo sa deje, keď niekto nahlási
mimoriadnu udalosť?
Operačný dôstojník HaZZ z tiesňovej linky preberá informácie od oznamovateľa udalosti. Ihneď zisťuje presnú adresu miesta nešťastia, druh (požiar, dopravná nehoda alebo iný technický či ekologický zásah, iná mimoriadna udalosť), rozsah (počet ohrozených osôb, hroziace nebezpečenstvo a podobne) a zaznačí si kontaktné údaje na oznamovateľa. Pokiaľ je miesto udalosti na adrese, ktorá sa ťažko definuje, zisťuje orien­tačné body a prístupovú komunikáciu. Na základe získaných informácií ich vyhodnotí a vysiela na miesto udalosti tím a hasičskú techniku. Výjazd jednotky na určené miesto trvá do jednej minúty od vyhlásenia poplachu. Po príchode na kritické miesto sa vykoná prieskum. Veliteľ zásahu ho okamžite vyhodnotí a rozhodne o nasadení jednotky, prípadne privolá ďalšie záchranné zložky a určí spôsob likvidácie následkov vzniknutej udalosti. „Aby hasičské jednotky zvládli svoju prácu profesio­nálne, musia sa vzdelávať a absolvovať taktické, previerkové, ukážkové a súčinnostné cvičenia,“ pripomenul Pavol Mikulášek. Zúčastňujú sa aj na cvičeniach s medzinárodnou účas­ťou s cieľom prehĺbiť svoje schop­nosti. Praktické zručnosti si preverujú na súťažiach.

 

Dieťa so zamontovanou
plechovkou na hlave
Na hasičskú stanicu nedávno prišla mamička s dieťaťom, ktoré si strčilo hlavu do plechovej nádoby a nevedelo z nej  „vycúvať“. Tento kuriózny zásah podľa riaditeľa nebol ťažký. Byť hasičom a záchranárom je v skutočnosti náročné a výnimočné povolanie, ktorému zodpovedá heslo v ich znaku: Auxilium in periculo missio nostra (Pomoc v nebezpečenstve je naším poslaním).

 

MARTA MAJERČÁKOVÁ
snímka: archív prezídia hazz
Páčilo sa :
1