7. júla 2017
Čítaní: 66
KN 27/2017 | Zo sveta
Obchod s ľuďmi nemožno tolerovať
Americké ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo 27. júna výročnú správu o nútenej práci a o obchodovaní s ľuďmi vo svete

 

 Detskí vojaci

 

Najväčšie kontroverzie vzbudilo o stupeň pozitívnejšie hodnotenie Mjanmarska a Iraku a ich vyradenie z najhoršej skupiny. Riaditeľka pre ochranu práv detí organizácie Human Rights Watch Jo Beckerová upozornila na fakt, že obe krajiny naďalej zneužívajú maloletých ako detských vojakov. V prípade Iraku sú deti ohrozené dvojnásobne – zo strany teroristického Islamského štátu a súčasne zo strany irackej vlády, ktorá ich núti proti nemu bojovať.

Čína si v porovnaní s predchádzajúci obdobím pohoršila najmä preto, že „nepodnikla žiadne vážnejšie kroky na ukončenie svojej spoluúčasti na obchodovaní s ľuďmi“ – na rozdiel od Afganistanu, ktorý vďaka prijatým opatreniam dostal lepšie hodnotenie.

 

 

Devastácia ľudskej dôstojnosti

Podľa amerického ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona je obchodovanie s ľuďmi jedna z najtragickejších záležitostí v oblasti ľudských práv v súčasnosti, ktorá „rozdeľuje rodiny, narúša globálne trhy, podrýva vládu zákona, podnecuje inú trestnú činnosť a ohrozuje verejnú i národnú bezpečnosť“. „Čo je však najhoršie, táto trestná činnosť okráda ľudí o ich slobodu a dôstojnosť,“ napísal Rex Tillerson v sprievodnom liste k výročnej správe.

 

 

 

Moderné otroctvo 

Pápež František opakovane ostro odsúdil obchodovanie s ľuďmi, ktoré označil za „jednu z najbolestivejších otvorených rán“ spoločnosti, za modernú formu otroctva a za „hanebný a netolerovateľný zločin“. Osobitne sa tejto téme venuje v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium. „Hoci sa toho urobilo veľa pre uvedomenie si závažnosti a rozsahu tohto javu, treba urobiť oveľa viac pre zvýšenie povedomia verejnosti a pre nastolenie lepšej koordinácie úsilí zo strany vlád, súdnych i legislatívnych autorít a sociálnych pracovníkov,“ upozornil pápež vlani v novembri počas stretnutia iniciatívy RENATE (Európskej siete rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu) v Ríme. Z vôle Svätého Otca sa v roku 2015 konal Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. K výzve sa vtedy pripojilo 154 krajín sveta.

Marianna Bublavá
Páčilo sa :
0