7. júla 2017
Čítaní: 156
KN 27/2017 | Z domova
Studnička Pozba spojila pútnikov v uniformách
Pútnické miesto Studnička Pozba hostilo 25. júna púť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Zišli sa na nej vojaci, policajti, colníci, hasiči, záchranári, zdravotníci, lekári i zdravotné sestry

Hlavný celebrant biskup František Rábek v príhovore prirovnal Studničku k oáze plnej zelene a stromov uprostred lánov obilia. V homílii sa zameral na kresťanské dôvody prekonania strachu, na hodnotu viery v Boha a na čelenie problémom dnešnej doby. Pripomenul tiež Jubileum ozbrojených síl, ktorý bol vyhlásený počas pontifikátu svätého Jána Pavla II. Práve tento pápež bol synom bývalého dôstojníka habsburskej armády Karola Wojtylu.

„Byť dobrým vojakom a dobrým kresťanom je nielen možné, ale aj správne. Hoci to môže byť niekedy náročné,“ pripomenul slová z pastierskeho listu, ktorý napísal v roku 2003 pri príležitosti svojho zvolenia za ordinára OS a OZ. Biskup Rábek ďalej definoval kresťanstvo ako „náboženstvo srdca, ktoré má Boh pre nás otvorené“. V homílii citoval aj myšlienku pápeža Františka, že ešte nikdy nebolo toľko mučeníkov ako dnes. Výzvu na evanjelizáciu a na „rozhlasovanie zo striech“ prirovnal k Edisonovmu vynájdeniu žiarovky, ktorá svieti všade na svete.

Púť bola akoby vyvrcholením „trojdnia“ po sviatku Božského Srdca Ježišovho, počas ktorého sa v Studničke konal aj Festival kresťanských mládežníckych spevokolov. Na podujatí nechýbal ani známy český kňaz, lekár a spisovateľ Max Kašparů.

 

Jana Slobodníková, snímka: Jozef Ferenc a Silvia Skladaná
Páčilo sa :
0