17. júla 2017
Čítaní: 80
KN 28/2017 | Z domova
Kardinálovi Korcovi odhalili pamätnú tabuľu
Pri vchode Kostola sv. Cyrila a Metoda v Terchovej pribudla 2. júla pamätná tabuľa venovaná kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi

 Zanietený národovec bol ako nitriansky diecézny biskup hlavným celebrantom svätej omše na vôbec prvom ročníku Cyrilo-metodských dní (CMD) v Terchovej v roku 1990. Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule symbolicky otvorilo tohtoročné CMD. 

„Kardinál Korec bol prvý, kto po zmene spoločenského systému slávil svätú omšu ku cti svätých Cyrila a Metoda práve v Terchovej. A vždy rád spomínal na týchto ľudí, ktorí sa hlásia k národným a kresťanským hodnotám,“ pripomenul súčasný nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, ktorý tabuľu posvätil. Vzápätí celebroval slávnostnú svätú omšu na úvod 28. ročníka CMD.

Zástupca starostu Terchovej Marián Zajac vysvetlil, že pamätnou tabuľou a udelením čestného občianstva in memoriam chcela obec poďakovať kardinálovi Korcovi za dielo, ktoré u nich kedysi začal svojím požehnaním. Prvú svätú omšu celebroval v Kostole sv. Cyrila a Metoda a zo schodov požehnával vrch Oravcové, na ktorom už vtedy stál drevený kríž. Požehnal aj všetko, čo sme mali naplánované v roku 1990. Dá sa povedať, že časť z toho sa podarilo za 27 rokov aj zrealizovať,“ pripomenul Marián Zajac.

Terchovský rímskokatolícky kostol je najväčším chrámom na Slovensku zasväteným solúnskym bratom, spolupatrónom Európy – svätým Cyrilovi a Metodovi. Program Cyrilo-metodských dní vyvrcholil na sviatok vierozvestcov 5. júla.

Igor Válek
Páčilo sa :
0