17. júla 2017
Čítaní: 115
KN 28/2017 | Zo sveta
Na velehradskej púti oznámili nových biskupov
Slávnosti na Velehrade predsedal kanadský kardinál Marc Ouellet, ktorý svätých Cyrila a Metoda označil za vzor „inkulturácie“ viery. Na púti oznámili taktiež menovanie dvoch nových biskupov pre Olomouckú diecézu

Na Velehrade sa 5. júla konala tradičná pútnická slávnosť, pri ktorej si českí veriaci pripomenuli odkaz svätých Cyrila a Metoda. Pútnické miesto Olomouckej arcidiecézy privítalo 30-tisíc ľudí, ktorým sa v homílii prihovoril kanadský kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov.

„Svätí Cyril a Metod, ktorých si pripomíname ako nosné stĺpy európskej civilizácie, nás nabádajú, aby sme hľadali nové prostriedky a nový zápal na novú evanjelizáciu Európy. Dnes viac než inokedy je dôležité predkladať hodnoty evanjelia rečou, ktorá bude zrozumiteľná, aby jej každý porozumel vo vlastnom jazyku, svojím srdcom,“ uviedol kardinál Ouellet. Pripomenul aj slová pápeža Jána Pavla II. v encyklike Slavorum apostoli: „Dielo, ktoré zanechali slovanskému svetu, zostáva pre Cirkev a pre misionárov v každej dobe vzorom, skutočným modelom ,inkulturácie‘ viery.“

 Pre Olomouckú arcidiecézu bola tohtoročná cyrilo-metodská slávnosť ešte radostnejšia, keďže apoštolský nuncius v Českej republike Giuseppe Leanza oznámil, že pápež František vymenoval pre arcidiecézu dvoch nových pomocných biskupov – Josefa Nuzíka a Antonína Baslera.

–CIRKEV.CZ–
Snímka: Člověk a víra
Páčilo sa :
0