17. júla 2017
Čítaní: 164
KN 28/2017 | Z domova
Sme nositeľmi Krista a svedkami viery
Na Mariánskej hore v Levoči sa zišli tisíce veriacich z celého Slovenska i zo zahraničia. Slávnostnou svätou omšou tam v nedeľu 2. júla vyvrcholila najstaršia púť na východnom Slovensku. Celebroval ju hlavný pápežský penitenciár kardinál Mauro Piacenza

 Veriaci si tento rok pripomenuli 770. výročie púte na levočskú Mariánsku horu i 70. výročie zverenia spišskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie biskupom Jánom Vojtaššákom. Spišský biskup Štefan Sečka zároveň pripomenul aj sté výročie fatimských zjavení.

Ísť v Máriiných stopách
V nedeľu spišský biskup Štefan Sečka opätovne zveril svoju diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Text modlitby bol takmer identický s textom, ktorý 2. júla 1947 na Mariánskej hore odriekal biskup Ján Vojtaššák. Hlavný celebrant slávnostnej bohoslužby Mauro Piacenza prirovnal putovanie na Mariánsku horu k návšteve Panny Márie u svojej príbuznej Alžbety, „ktorej priniesla ten najväčší dar – samotného Krista“.

„Tak aj my, keď sme vystúpili na túto horu, šli sme nielen v Máriiných šľapajach a nasledovali sme jej púť plnú viery a lásky, ale z moci nášho krstu sme boli a stále sme nositeľmi Krista, svedkovia viery a služobníci lásky. Táto pekná stáročná tradícia musí byť zachovaná a posilňovaná ako to najlepšie z tradícií vašej krajiny. Vydržala počas stáročí a odolala všetkým útokom, dokonca aj násilnému prenasledovaniu ateistického režimu minulého storočia,“ zdôraznil v homílii pápežský penitenciár.

Tradícia, ktorá prežila storočia
„Pokoj je Boží dar, nie výsledok ľudských kompromisov. Má svoje korene v srdciach a vládne spolu s morálnym poriadkom. Staňte sa apoštolmi Najsvätejšieho Srdca nášho Pána, ktoré bolo za nás prebodnuté, a zároveň Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,“ uzavrel kardinál Piacenza. 

-TK KBS-, SNÍMKA: MARTIN MAGDA
Páčilo sa :
0