17. januára 2018
Čítaní: 28
KN 3/2018 | Listáreň
Koncertom pomohli rodinám z Ukrajiny
Štyri organizácie spojili svoje sily a zorganizovali veľkolepý vianočný koncert s názvom Terasa pre Ukrajinu. Výťažok z dobrovoľného príspevku divákov bol určený na pomoc rodinám, ktoré sú zasiahnuté vojnovým konfliktom na Ukrajine.

 Mestská časť Košice-Západ, spoločnosť Úsmev ako dar, Rímskokatolícka farnosť svätého Gorazda a spoločníkov v Košiciach a Koinonia Ján Krstiteľ po vzore predchádzajúcich dvoch rokov vytvorili spoločný projekt. Dňa 30. decembra 2017 predstavili vianočný benefčný koncert vyše 800 divákom v sále Spoločenského pavilónu v Košiciach. Program inšpirovaný rozprávkou O dvanástich mesiačikoch vytvorila hudobná kapela K:MUSIC, ktorá je súčasťou Koinonie Ján Krstiteľ. Na pódiu predviedli hudobno-tanečno-divadelné predstavenie obohatené o zaujímavé zvukové či svetelné efekty. Počas večera zazneli tradičné i menej známe vianočné piesne, koledy v netradičných aranžmánoch. Nechýbali detské vystúpenia, divadelné prvky a zaujímaví hostia – Košičania Tomáš Buranovský a Veronika Haluzová. Benefčný koncert bol zorganizovaný na pomoc rodinám s deťmi, ktoré prišli o svoje domovy počas vojnového konfliktu na Ukrajine. Podľa slov koordinátora projektu pomoci Ukrajine zo spoločnosti Úsmev ako dar Radoslava Drába bude fnančná pomoc určená na opätovnú integráciu týchto rodín do reálneho života. Pomôže tiež zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, keďže na Ukrajine neexistuje systém verejného zdravotného poistenia. Organizátori koncertu Terasa pre Ukrajinu srdečne ďakujú všetkým zúčastneným aj divákom v publiku za priazeň a podporu. Kapela K:MUSIC počas Vianočného obdobia predstavila tentohudobný program aj v mestách Michalovce a Medzev.

EMÍLIA HUMEŇANSKÁ
SNÍMKA: TOBIÁŠ PÁRAL
Páčilo sa :
0