27. júla 2011
Čítaní: 66
KN 30/2011 | Z domova
Niektoré kostoly sú už len na internete

Internetová stránka Apsida.sk, ktorá bola spustená po dvoch rokoch prípravy v júli 2008, už prezentuje 176 stredovekých chrámov. Prevažná väčšina z nich patrí Rímskokatolíckej cirkvi a dodnes slúži veriacim. Románske a gotické kostoly Slovenska sú na stránke predstavené na vyše 5 000 fotografiách a sú rôznorodo slovne opísané približne v 350 článkoch. Apsida.sk si za svoj cieľ stanovila zviditeľniť najmä menej známe stredoveké kostoly, stojace často v obciach v odľahlejších regiónoch Slovenska. Okrem profilov zachovaných stavieb s bohatou fotografickou dokumentáciou tam záujemca nájde aj kostolíky, ktoré zanikli až relatívne nedávno, i zvyšky stavieb odkryté archeologickým výskumom. Obsah Apsida.sk spestrujú cestopisy tvorcov stránky a duchovné zastavenia pri niektorých z nich. Záujemcovia tam  nájdu aj aktuálne informácie o výskumoch a podujatiach spojených s týmito pozoruhodnými stavbami.
                                     
 

–TK KBS–
Páčilo sa :
0