12. augusta 2014
Čítaní: 1 731
KN 32/2014 | Listáreň
Nenarodené dieťa – ako ho prijať a uzdraviť sa
Žialiť za počatým dieťaťom, ktoré však nemalo šancu uzrieť svetlo sveta, je prirodzeným prejavom. Odporúča sa dať meno potratenému dieťaťu. Jestvuje možnosť pochovať ho, ako aj uskutočniť rozlúčkový obrad. Žena má tiež možnosť duchovne sa uzdravovať

Vážená redakcia,
prišli sme o bábätko v deviatom
týždni tehotenstva. Tešili sme sa naň, chceli sme ho; často myslím a vkladám ho do Božích rúk i pod ochranu Panny Márie. Páter Elias Vella vo svojej knihe Ježiš,
môj uzdravovateľ píše, že za tieto
deti treba odslúžiť svätú omšu, dať im meno a prijať ich do rodiny. Slávi sa taká svätá omša aj u nás? Jestvuje kresťanský obrad za potratené dieťa? Ďakujem.
                                        ANNA, Košice

 

Milá Anna,
máte plné právo smútiť, lebo ste stratili prísľub nového života, ktorý ste pri otehotnení dostali. Prirodzené a správne je žialiť nad stratou svojho nenarodeného dieťaťa, rovnako ako keď nám zomrie iný príbuzný. Dokonca je to pre vaše uzdravenie potrebné. Potlačené emócie by sa mohli neskôr vyplaviť v inej, psychickému zdraviu škodlivej podobe. Teda je normálne, ak sa vraciate k svojmu smutnému zážitku, hoci to ľudia okolo vás nechápu. Možno ste počuli od nich klišé: „Neplač, veď bude ďalšie!“ alebo „Mohlo byť choré, tak je to lepšie“, ktoré vyslovili v dobrej vôli pomôcť vám, hoci ako matka to takto necítite. Rodič predsa nechce prežiť smrť vlastného dieťaťa.
Pre vaše uzdravenie je dobré o tejto skúsenosti rozprávať čo najviac. Môže sa stať, že pre vášho manžela je to už priveľa opakovaných slov; v tom prípade o tom hovorte kamarátke alebo choďte do kostola a hovorte o tom Bohu, alebo si píšte denník, v ktorom si zaznamenáte myšlienky súvisiace so stratou dieťaťa. Písanie je v tomto prípade ako terapia, pomáha nám usporiadať myšlienkové pochody. Napíšte list vášmu nenarodenému dieťatku, vložte doň všetky okolnosti, za ktorých prišlo na svet a za ktorých zomrelo, vyjadrite mu svoju lásku. Ak cítite výčitky, že máte podiel viny na spontánnom potrate, tak si to znova prehodnoťte, lebo ste nemali úmysel svojmu vytúženého dieťaťu nijako ublížiť. Odmietnite tento vnútorný nepokoj a uvážlivo si povedzte, že to nie je vaša vina! (Viac informácií o predchádzaní spontánnemu po­tratu nájdete na www.rachel.rodinabb.sk/spontánny potrat – príčiny, riziká.) Môžete napísať list odpustenia sebe – hľaďte na seba ako na ženu v minulosti, v čase, keď sa potrat stal, so súcitom a odpustením, tak ako sa na vás pozerá Boh, a vložte doň slová odpustenia. Odporúča sa dať meno dieťaťu, prípadne nechať spomienkový predmet, ktorý vám bude dieťatko pripomínať, napríklad obrázok anjela, detskú košieľku a podobne. Ak máte žijúce deti, povedzte im, že majú súrodenca, s ktorým sa raz stretnú vo večnosti.
Keď nám zomrie niekto blízky, túžime sa s ním rozlúčiť a mať miesto trúchlenia, kam sa môžeme vracať. Ak je možné mŕtvy plod zachovať, na Slovensku existuje možnosť pochovať nenarodené dieťa. Uskutočňuje sa to podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. Pochovávaniu nenarodených sa venuje občianske združenie Tóbi. Podľa Pohrebných obradov Katolíckej cirkvi možno usporiadať riadny pohreb nenarodeného a nepokrsteného dieťaťa.
V prípade, že nebolo možné dieťatko pochovať, lebo potrat nastal náhle v ranom štádiu tehotenstva (mimo nemocnice), odporúča sa usporiadať rozlúčkový obrad v rámci svätej omše (najlepšie v súkromí). Na tomto obrade možno pomenovať dieťa, prečítať svoj list dieťaťu, odovzdať ho Bohu, prečítať vybrané state zo Svätého písma, zahrať vhodnú pieseň alebo skladbu. Táto svätá omša má ďakovný ráz za dar života a za uzdravenie matky a celej rodiny z rán, ktoré spontánny potrat spôsobil. Nejde však o svätú omšu za zosnulého, lebo dieťatko nebolo pokrstené, ale máme nádej, že nenarodené a nepokrstené deti žijú v Božom milosrdenstve, tak ako o tom píše Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae, 99.
Ak potrebujete sprevádzanie pri týchto krokoch v rámci procesu vášho uzdravenia, radi vám poskytnú pomoc v pastoračných centrách (v Diecéznom pastoračnom centre pre rodinu v Banskej Bystrici bude stretnutie rodičov spontánne potratených detí vrátane svätej omše 20. septembra 2014).
              

DANIELA OBŠAJSNÍKOVÁ
Autorka je koordinátorka projektov v Diecéznom pastoračnom centre v Banskej Bystrici
Páčilo sa :
2