13. augusta 2014
Čítaní: 47
KN 33/2014 | Z domova
Stretnutie mariánskej mládeže

V Nitre sa 25. – 28. júla konala celoslovenská akcia Združenia mariánskej mládeže s názvom Zlet 2014. Zúčastnili sa na nej takmer dve stovky členov, ako aj priaznivcov združenia z rôznych kútov Slovenska. Celé stretnutie sa nieslo v duchu slov sv. Jána Pavla II.: „Nebojte sa.“ Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko počas prednáš­ky upriamil pozornosť prítomných na to, aby sa nebáli otvoriť, ba priam rozraziť brány svojho srdca Kristovi a nechali ho vstúpiť do svojich životov. V podobnom duchu sa niesol aj ďalší program, v rámci ktorého odzneli prednášky povzbudzujúce mladých, aby sa nebáli dôverovať Bohu a žiť podľa jeho plánu. Na to ich v homílii nedeľnej svätej omše pozval aj generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek, ktorý hovoril o odvahe prijať Boží plán zvlášť vtedy, keď sa veci nevyvíjajú tak, ako si človek naplánoval. Poznamenal, že šťastní môžu byť iba vtedy, ak prijmú Boží plán. Formačné časti programu sa striedali s duchovnými, zábavnými, tanečnými a športovými aktivitami.

 

–TK KBS–
Páčilo sa :
0