17. augusta 2017
Čítaní: 95
KN 33/2017 | Z domova
V Košiciach majú tabuľu príslušníci PTP
Emeritný arcibiskup Alojz Tkáč požehnal 8. augusta pamätnú tabuľu venovanú príslušníkom PTP.

 Utrpenie niekdajších príslušníkov vojenských táborov nútených prác a pomocných technických práporov (PTP), ktorí trpeli v časoch komunistického režimu, pripomína v centre Košíc nová pamätná tabuľa. Na Hlavnej ulici ju 8. augusta požehnal emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč za prítomnosti bývalých členov PTP a ich rodinných príslušníkov.

Pred aktom celebroval arcibiskup Tkáč, tiež niekdajší príslušník PTP, svätú omšu v Dóme sv. Alžbety. Vo svojej homílii zdôraznil: „Vy, ktorí ste sami zažili, čo to bola služba v PTP, hovorte o tejto skúsenosti svojim deťom, vnukom a pravnukom. Pretože dnešná sloboda a dnešné možnosti boli naozaj draho vykúpené.“

Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner pri pamätnej tabuli uviedol: „Táto tabuľa je svedectvom. Keďže bývalí príslušníci PTP vymierajú, túžili po niečom, čo by tu po nich ostalo a vydávalo svedectvo - o ich utrpení, ale aj ich nezlomnosti, o ich hrdinstve, o ich boji za slobodu a demokraciu, a to je práve táto pamätná tabuľa.“ Pripomenul, že služba v PTP nebola len o otrockej práci. Príslušníci PTP išli na vojenskú službu na neurčito. Netušili, kedy sa opäť vrátia domov a či sa vôbec niekedy vrátia. Navyše, aj po prepustení si so sebou niesli označenie politicky nespoľahlivých. V praxi to znamenalo napríklad ak boli študentmi, že nemohli doštudovať. Ich deti sa tiež nemohli slobodne vzdelávať a nájsť si adekvátne zamestnanie. Kňazi nedostali štátny súhlas. Služba v PTP negatívne ovplyvnila celý ďalší život ich príslušníkov.

Jaroslav Fabian, snímka: autor
Páčilo sa :
0