28. augusta 2014
Čítaní: 107
KN 35/2014 | Kultúra
7bolestná: Príďte zažiť do Šaštína živú a mladú Cirkev
Štrnásty september, deň pred národnou púťou k patrónke Slovenska, bude v Šaštíne patriť celoslovenskému mládežníckemu programu 7BOLESTNÁ. Viac o tomto podujatí pre Katolícke noviny prezradil jeden z organizátorov PAVOL DANKO (35)

Celoslovenskému mládežníckemu programu 7BOLESTNÁ bude predchádzať podujatie Cliptime určené pre mladých z Bratislavskej arcidiecézy. „Cliptime plynule prejde do programu 7BOLESTNÁ. Na marcovom plenárnom zasadnutí otcovia biskupi schválili podujatie P15 v roku 2015 v Poprade, teda pokračovanie známej R13 z Ružomberka, a pridali prosbu pre Radu KBS pre mládež a univerzity, aby sa aj v Roku Sedembolestnej uskutočnilo podujatie pre slovenskú veriacu mládež. Takže v nedeľu 14. septembra pripravujeme duchovne nabitý poldňový program,“ vysvetľuje Pavol Danko.

 

Dramatizovaný ruženec
„Celý program bude v istom zmysle jeden obrovský oblúk, v ktorom prítomným mladým predstavíme v špeciálne zaranžovaných modlitbách Ježiša od jeho detstva cez smrť až po zmŕtvychvstanie a, samozrejme, aj jeho Matku. Začíname o 18.00 modlitbou posvätného ruženca, ktorú pripravilo Združenie mariánskej mládeže. Nedávno som mal možnosť vidieť premiéru tohto dramatizovaného ruženca na ich ZLETE a musím priznať, že to bol veľmi silný zážitok, lebo okrem modlitby radostného ruženca a zamyslení ponúkajú pred každým desiatkom aj pohybové stvárnenie, v ktorom sa stretávajú dva svety. Jeden svet je biblický, kde vidíme známe postavy – Máriu, Jozefa, Alžbetu, Simeona, malého Ježiša... Na druhej strane vidíme súčasný svet, dnešných mladých ľudí, ktorí riešia problémy dneška – rozhodovanie sa, či ísť alebo neísť na potrat, neúctu k starším ľuďom, vyhľadávanie chrámov alebo rôznych náboženstviev, ale bez hlbšieho ponoru. Takže členovia Združenia mariánskej mládeže ponúknu krátku choreografiu a zostanú stáť ako sochy. A začína sa modliť desiatok ruženca. Je to fantastické, lebo človek sa pozerá na obraz zložený z biblického aj moderného sveta a pritom vyslovuje Zdravas’ v úplne iných súvislostiach. Je to naozaj veľmi krásne, kostýmovo je to jednoduché, ale výrazovo silné.“
O 19.00 bude po ruženci nasledovať svätá omša, kde bude kazateľom Maroš Kuffa. Po svätej omši bude čas na večeru a voľno.

 

Svedectvá žien – matiek
Hlavná časť umelecko-duchovného programu odštartuje o 21.30. Program sa volá 7BOLESTNÁ, podľa čoho je nazvané aj celé stretnutie. „Je to pásmo zložené zo svedectiev a z umeleckých minipredstavení, kde dneš­ným slovníkom intrepretujeme sedem okamihov zo života Panny Márie, podľa ktorých dostala titul Sedembolestná. Čakajú nás silné osobné svedectvá žien – matiek. Jednej leká­ri odporúčali potrat, lebo dieťaťu diagnostikovali poškodenie, ale ona sa rozhodla, že život je dôležitejší... Ďalšia žena – matka musela utiecť z domu, keď zistila, že je tehotná. Ďalšej žene – matke zomrel syn. Dúfame, že všetky tieto ženy prídu a svojimi slovami ovplyvnia mnohých prítomných mladých pútnikov. Tieto svedectvá budú pretkávané silnými umeleckými číslami, o ktoré sa po­stará tanečná skupina For Džoj z Vrbo­vého, mládežnícky spevácky zbor FireFly z Bernolákova, ale aj hudobná skupina The Wind, ktorá naspievala aj skladbu Sedembolestná – ústrednú ,hymnu‘ celého stretnutia. Potom príde časť skupiny Ameň Kameň a tanečné divadlo ATak, ktorí v špeciálnom naštudovaní na tento večer doplnia do programu kúsok z predstavenia ECCE HOMO zameraný na Sedembolestnú. Celý program bude moderovať veľmi šikovná mladá dáma Aneta Lisá,“ vyratúva Pavol Danko a dodáva, že okrem spomínaného čakajú mladých pútnikov aj dve špeciality. Jednou bude živý obraz o tom, čo všetko matka počas života venuje svojim deťom.
„Pôjde o scénické aj priestorové stvárnenie. Ak nám Pán Boh požehná dobré počasie, bude sa to odohrávať na nádvorí baziliky. Tento priestor je zaujímavý aj preto, lebo zo všetkých štyroch strán sú okná – a my cez tieto okná pripravujeme niečo ako orloj alebo živé obrazy, alebo bude z okien niečo vyletovať. Keď bude horšie počasie, program bude vnútri baziliky. Druhou špecialitou je, že sme dostali povolenie, aby sme sa verejne v rámci programu pomodlili spoločne Litánie k Sedembolestnej Panne Márii, ktoré sú určené iba na súkromnú pobožnosť. Invokácie budú maľované a budú sa objavovať medzi mladými na rôznych miestach. A budú sprevádzané živou hudbou. Ďalej bude program pokračovať eucharistickou adoráciou. Na polnočnú svätú omšu pozývame novokňazov z celého Slovenska, ktorú s nimi bude celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Na svätých omšiach zaspievajú zbory Béčkari a Mládežnícky zbor Mamateyka.“

 

Zaregistrujte sa čo najskôr
Na otázku, prečo by sa mali mladí veriaci vybrať do Šaštína, Pavol Danko odpovedá: „Mnohí tam tento rok už boli a tamojší saleziáni tvrdia, že také nápory tam ešte nezažili. Ale: je to jednak veľké pozvanie od otcov bis­kupov osláviť veľký sviatok Sedembolestnej spoločne. A jednak mladým ponúkame bonus – zažiť Cirkev mladých, prezentujúcu sa jazykom, ktorý je im blízky, a potom sa spojiť s ostatnými veriacimi na národnej púti. Zhrnul by som to do výzvy: Príďte zažiť živú Cirkev!“
Registrácia, ktorou si zabezpečíte nocľah a stravu na program 7BOLESTNÁ, je do 7. septembra cez oficiálnu internetovú stránku šaštínskej ba­ziliky www.bazilika.sk/7bolestna. „Pravdaže, mladí môžu prísť aj priamo do Šaštína bez registrácie, ale už im nevieme garantovať, že sa dostanú na nádvorie alebo priamo do baziliky. Prvých 600, čo je kapacita nádvoria, bude mať zabezpečené svoje miesto,“ upozorňuje na záver Pavol Danko.
 

ZUZANA ARTIMOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV ORGANIZAČNÉHO TÍMU
PROGRAMU 7BOLESTNÁ
Páčilo sa :
0