30. augusta 2017
Čítaní: 196
KN 35/2017 | Z domova
Letné búrky poškodili gotický skvost
Prešovskú Konkatedrálu sv. Mikuláša čaká nákladná oprava. Júlové búrky zničili nielen stromy pred ňou, ale poškodili aj vežičky. S rekonštrukciou sa už začalo, bude stáť tisíce eur.

 Prešovský okres začiatkom júla postihla silná búrka s vetrom, ktorá spôsobila veľké škody v meste a v jeho okolí. Búrka zasiahla aj jednu z najkrajších neskorogotických stavieb na Slovensku, Konkatedrálu sv. Mikuláša v Prešove. Došlo k poškodeniu a zrúteniu časti južnej fiály (vežička na gotickom pilieri zakončená ružicou), ktorá je na západnom priečelí kostola. „Podľa posudku statika sú narušené dokonca dve fiály, teda nielen tá časť, čo spadla, ale aj tá zo severnej strany pred hlavným vchodom,“ spresnil dekan farnosti sv. Mikuláša v Prešove Jozef Dronzek.


Riešia to pamiatkari

Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, situácia sa rieši cez Krajský pamiatkový úrad v Prešove (KPÚ). Podľa informácií od Ľubora Suchého z KPÚ Prešov sa veľká časť po páde zachovala. „Pri obhliadke sa zistilo, že na severnej fiále aj s podstavcom sú poškodené škáry a maltové lôžka napojenia jednotlivých kamenných blokov. Spôsob obnovy, resp. statické zabezpečenie uvoľnených častí posudzuje statik.“

 

Dalo sa tomu predísť?

Konkatedrála sv. Mikuláša má dnešnú podobu už viac ako päťsto rokov, okrem veže, ktorá už viackrát vyhorela. „Myslím, že pri takom silnom nárazovom vetre sa dá sotva niečomu zabrániť, veď strhávalo strechy z nových budov,“ podotkol dekan Dronzek. Ako však dodal Ľubor Suchý z KPÚ: „Preventívnou a častou údržbou a obnovou poškodených častí je možné v budúcnosti zabrániť podobným udalostiam. V prípade farského úradu je však už niekoľko rokov evidentná snaha o postupnú celkovú obnovu tejto pre mesto mimoriadne hodnotnej a vzácnej kultúrnej pamiatky z obdobia neskorej gotiky.“

 

Bude to drahé

Fiály by mali byť opravené do konca prázdnin. Reštaurátor musí urobiť odliatok z tej, ktorá ostala, urobiť formu a odliať nový odliatok. Oprava bude drahá, prekročí tisíce eur. „Všetko musí opravovať reštaurátor, ktorý má na to oprávnenie. Bude sa pravdepodobne stavať nielen lešenie, ale asi sa pristaví aj žeriav. Hmotnosť jednej fiály sa odhaduje na 400 kilogramov pri jednej i druhej. A každý stavbár vie, koľko stojí prenájom lešenia a koľko prenájom žeriavu na jednu hodinu. Práce vykoná reštaurátor z Levoče,“ dodal Jozef Dronzek.

Viera Sárossy Vargová, snímka: autorka
Páčilo sa :
0