6. septembra 2017
Čítaní: 77
KN 36/2017 | Zo sveta
Európskych teológov povedie Slovák

 Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave Miloš Lichner SJ sa stal novým viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT), ktorá združuje vyše osemsto teológov z celej Európy. Do funkcie ho zvolili na záver medzinárodnej teologickej konferencie The Challenge of fraternity, ktorá sa konala 30. augusta – 2. septembra v Štrasburgu. „Ďakujem za dôveru, ktorú mi jednomyseľne vyjadrili teológovia. Viacerých z nich poznám z kníh, ktoré som čítal, a dnes mi dali svoj hlas. Radosť mám tiež z toho, že je to prvýkrát, čo sa predsedníctvo posúva do bývalého východného bloku. Je to zároveň aj pocit zodpovednosti, pretože vždy sa volí iba viceprezident, ktorý sa automaticky stáva po dvoch rokoch prezidentom,“ reagoval na zvolenie Miloš Lichner. Novou prezidentkou spoločnosti sa stala profesorka Marie-Jo Thielová z Univerzity v Štrasburgu.

–TK KBS–
Páčilo sa :
0