7. septembra 2017
Čítaní: 157
KN 36/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa

 11. SEPTEMBRA: Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Kol 1, 24 – 2, 3; responz. V Bohu je moja spása i moja sláva, Ž 62, 6-7. 9; evanj. Lk 6, 6-11.

 

12. SEPTEMBRA: Utorok 23. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Kol 2, 6-15; responz. Milostivý a milosrdný je Pán, Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11; evanj. Lk 6, 12-19.

Alebo: Najsvätejšieho mena Panny Márie. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

 

13. SEPTEMBRA: Streda 23. týždňa v Cezročnom období. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Rúcho biele. 1. čít. Kol 3, 1-11; responz. Milostivý a milosrdný je Pán, Ž 145, 2-3. 10-11. 12-13b; evanj. Lk 6, 20-26.

 

14. SEPTEMBRA: Štvrtok. Povýšenie Svätého kríža. Sviatok. Rúcho červené. 1. čít. Nm 21, 4c-9 alebo Flp 2, 6-11; responz. Pane, ty buď našou spásou, Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38; evanj. Jn 3, 13-17.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.

Večerná omša je z nasledujúcej slávnosti; z pastoračných dôvodov však môže byť z dnešného sviatku.

Zakazujú sa všetky iné, aj zádušné omše okrem pohrebnej.

 

15. SEPTEMBRA: Piatok. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť. Rúcho biele. 1. čít. Sk 1, 12-14; responz. Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu, Ž. Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55; 2. čít. 1 Pt 4, 13-16; evanj. Jn 19, 25-27 alebo Lk 2, 33-35.

Sekvencia (podľa ľubovôle) sa spieva pred alelujovým veršom.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa všetky iné, aj zádušné omše okrem pohrebnej.

Poprad: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Titul konkatedrály. Slávnosť. Rúcho biele.

Rím: Dnes je výročie biskupskej vysviacky kardinála Jozefa Tomka, titulárneho arcibiskupa, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov (1979).

 

16. SEPTEMBRA: Sobota 23. týždňa v Cezročnom období. Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka. Rúcho červené. 1. čít. 1 Tim 1, 15-17; responz. Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky, Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7; evanj. Lk 6, 43-49.

Zakazujú sa večerné zádušné omše okrem pohrebnej.

JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.

 

17. SEPTEMBRA: 24. nedeľa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Sir 27, 33 – 28, 9; responz. Milostivý a milosrdný je Pán, Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12; 2. čít.

Rim 14, 7-9; evanj. Mt 18, 21-35.

Spomienka sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, sa v tomto roku neslávi.

Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej. 

Podľa Direktória spracovala –RED-
Páčilo sa :
0