7. septembra 2017
Čítaní: 91
KN 36/2017 | Liturgia
Online

V internetovej sociálnej sieti vidia našu aktivitu všetci jej účastníci, s ktorými sme zviazaní potvrdením priateľstva. V rámci siete môžeme viesť hovorovú, písomnú, obrazovú či znakovú konverzáciu vo dvojici aj so skupinou priateľov.

Ježiš v evanjeliu vyhlasuje, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene, tam je aj on medzi nimi. Je medzi nami nielen ako svedok nášho stretnutia alebo ako nestranný pozorovateľ našich aktivít, ale ako priamy účastník našej skupiny, ktorú sprevádza božským priateľstvom. Môžeme si byť istí, že čokoľvek sa medzi nami v našej skupine zomelie a nech sa čokoľvek v našej konverzácii pretrasie, Ježiš sa z našej skupiny neodhlási. Nie pre svoju zvedavosť, ale pre svoje nezrušiteľné priateľstvo.

Každé stretnutie a rozhovor začíname pozdravom. Je prejavom nášho vzájomného priateľstva a vyjadrením priazne voči sebe navzájom. Ak sa stretnú kresťania - ľudia, ktorí prežívajú svoj život v Ježišovom mene - svojím pozdravom upriamujú pozornosť na najväčšieho priateľa, ktorý medzi nimi nikdy nechýba. Náš pozdrav „Pochválený buď Ježiš Kristus!“ je vyznaním viery v Pánovu prítomnosť a jeho sprevádzanie. Je tiež výrazom našej snahy, aby naše stretnutie a priateľstvo bolo jeho chválou. Ježiš je s nami zjednotený najvyšším stupňom priateľstva. Rád sa s nami stotožňuje. Netají svoju lásku k nám. Preto dal život za svojich priateľov.

Boh s nami nezruší zväzok priateľstva, ani sa nikdy neodhlasuje zo siete milosrdenstva, do ktorej sme boli aj my krstom včlenení. On je vždy „online“. Každá naša modlitba, bohoslužba, úkon viery a služba lásky je potvrdením nášho priateľstva a aktivovaním svätej jednoty s ním.

Aurel Halajčík
Páčilo sa :
1