6. septembra 2017
Čítaní: 86
KN 36/2017 | Kultúra
Spoznajte významného predstaviteľa pop-artu
Známy i neznámy Andy Warhol - človek odnikadiaľ, to je názov aktuálnej výstavy vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

Kľúčová postava amerického pop-artu a jeden z najvplyvnejších umelcov 20. storočia dodnes fascinuje široké masy. Jeho korene siahajú na Slovensko, pochádza z rodiny amerických prisťahovalcov, ktorých život je spätý s etnikom karpatských Rusínov.

     Oravská galéria prichádza s výstavou, ktorej koncepcia spočíva vo vizualizácii myšlienky a témy o pôvode Andyho Warhola (1928 – 1987). Ponúka výnimočnú príležitosť zoznámiť sa s tvorbou umelca – výberom jeho diel zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a súkromného majetku - a tiež prostredníctvom fotografií, filmových dokumentov a artefaktov, vzťahujúcich sa na jeho život, rodinu a prostredie, odkiaľ pochádzal, odkryť jeho pôvod a životné skúsenosti (chudoba, ťažké životné podmienky a smrť otca), ktoré ho formovali a priviedli k hľadaniu sebarealizácie v umeleckej tvorbe.

     Výstavu tvoria tri podtémy. Prvou je téma o pôvode Andyho rodičov Júlie a Andreja Varcholovcov, ktorí pochádzali z dedinky Miková neďaleko Medzilaboriec. Artefakty súvisiace s matkou Andyho Warhola Júliou a Andyho súkromným životom, fotografie mikovského cintorína od Ruda Prekopa, atmosféru dotvára krátke video zo súčasnej podoby Mikovej.

Pred pop-artové obdobie tvorby Andyho Warhola je prezentované kolorovaným portfóliom In The Bottom Of My Garden a tvorí jedno z dôležitých období v živote umelca. V ňom výrazne cítiť vplyv výtvarného prejavu matky umelca, portfólio je doplnené o diela so sakrálnou tematikou. Na túto expozíciu nadväzuje ďalšia téma reprezentovaná názvom V Andyho FACTORY, v ktorej nájdete autentické fotografie Billyho Namea a videodokument zo Silver Factory.

Tretím veľkým tematickým okruhom je prezentácia portrétov významných osobností umenia, kultúry, histórie, politiky i športu. Výstava potrvá do 19. novembra.

-NŠ-, snímka: © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., 2017
Páčilo sa :
0