6. septembra 2017
Čítaní: 34
KN 36/2017 | Kultúra
Známka je rekonštrukcia Radlinského osobnosti
Pod známku s portrétom Andreja Radlinského, ktorá bola inaugurovaná 7. júla tohto roku, sa podpísali výtvarník Róbert Brun a rytec Ľubomír Žalec

 Poštová známka nie je iba ceninou, ale umeleckým artefaktom, ktorý láka nespočetné množstvo zberateľov. „Poštové ceniny by mali reprezentovať kultúrne dedičstvo Slovenska,“ hovorí o význame poštovej známky Martin Vančo, vedúci odboru Pofis a dodáva, že Andrej Radlinský patrí medzi osobnosti celoslovenského významu, preto mu Slovenská pošta pri príležitosti dvojstého výročia narodenia venovala priestor na poštovej známke.

Akademický maliar Róbert Brun vychádzal pri tvorbe portrétu z litografie, nachádzajúcej sa na väčšine propagačných materiálov Spolku svätého Vojtecha, ktorý vznik známky inicioval. „Bola to zaujímavá práca, predovšetkým svojou témou – išlo o rekonštrukciu osobnosti Andreja Radlinského, pretože litografia nebola v takej kvalite, aby prácu zjednodušila, nepustilo ma to k inej verzii portrétu,“ vysvetľuje Róbert Brun.

Počas realizácie sa zistilo, že litografia s portrétom Andreja Radlinského vychádza zo staršej predlohy významného českého maliara a ilustrátora Jana Vilímka, ktorý v osemdesiatych rokoch 19. storočia pôsobil vo Viedni. Tam zhotovil portrét Andreja Radlinského, zrejme na žiadosť Jozefa Miloslava Hurbana v rokoch 1885 – 1886 ako ilustráciu Rozpomienok na revolučné roky 1848 – 1849. Rozpomienky vyšli v časopise Slovenské pohľady a tvorili základ životopisného diela o Ľudovítovi Štúrovi. „Z tejto kresby vychádzal grafik, ktorý kresbu preniesol na litografický kameň, pričom ju zrkadlovo obrátil a v takejto podobe sa portrét šíril ďalej. No na poštovej známke sme sa chceli držať princípu autenticity, preto sme si dovolili portrét zrkadlovo obrátiť, aby bol v súlade s pôvodným portrétom Jana Vilímka a s historickými reáliami,“ opisuje pozoruhodné súvislosti Martin Vančo.

Napriek viacerým úskaliam jestvujúcej litografie sa Róbert Brun v spolupráci s talentovaným rytcom Ľubomírom Žalcom pokúsil o riešenie známky, ktoré bude atraktívne pre filatelistov. „Ľubomír Žalec sa svojou technikou približuje umeniu starých oceľorytcov, ktorí štrukturovali modeláciu tváre formou substantnej štruktúry línií. Niekomu sa môže zdať portrét preexponovaný, ale vychádza to z toho spôsobu k návratu k počiatkom oceľorytiny v 19. storočí,“ oceňuje spôsob umelcovej práce Martin Vančo.

Známka s portrétom Andreja Radlinského má nominálnu hodnotu 1,30 eura, čo je cena listovej zásielky 1. triedy do 100 g do Českej republiky. 

Martina Grochálová
Páčilo sa :
0