6. septembra 2017
Čítaní: 160
KN 36/2017 | Z domova
Zomrel biskup Štefan Vrablec
V piatok 1. septembra vo večerných hodinách odišiel do večnosti bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup Štefan Vrablec. Zomrel vo veku 92 rokov v kláštore Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre.

 Štefan Vrablec mal za sebou 66 rokov kňazstva a 19 rokov biskupskej služby. Narodil sa 21. februára 1925 v Závode na Záhorí. Za kňaza ho vysvätili v Ríme 23. decembra 1950. Keďže sa pre totalitný režim z Talianska nemohol vrátiť na Slovensko, v roku 1951 sa stal kaplánom v Cesiomaggiore. Od roku 1955 pôsobil ako farár vo farnosti Goima di Zoldo až do roku 1957, keď sa stal v Chieti špirituálom kňazského seminára. V roku 1963 pokračoval v Ríme v štúdiu špirituálnej teológie. V roku 1964 sa stal špirituálom v Assisi.

Vysviacka v Šaštíne

Od roku 1967 pôsobil Štefan Vrablec ako redaktor vydavateľstva SÚSCM v Ríme a vypomáhal v Isola Farnese. V roku 1992 sa stal riaditeľom Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Pápež Ján Pavol II. vymenoval 19. júna 1998 Štefana Vrableca za titulárneho biskupa tasbaltského; 26. júla 1998 bol v Šaštíne konsekrovaný za biskupa.

Zo služby odišiel pre vek 

Po takmer šiestich rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu pomocného biskupa z dôvodu veku a od 2. apríla 2004 bol emeritným bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Po odchode z Trnavy žil v kláštore Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre.

-TK KBS-
Páčilo sa :
0