12. septembra 2012
Čítaní: 96
KN 37/2012 | Mladým
Dni dobrovoľníctva 2012
V dňoch 21. – 22. septembra organizuje občianske zdruŽenie C.A.R.D.O. uŽ štvrtý ročník Dní dobrovoľníctva

Sprievodný program k podujatiu bude prebiehať na Primaciálnom námestí v Bratislave aj v ostatných krajských mestách Slovenska.

 

Dni na nezaplatenie
Aktivity Dní dobrovoľníctva budú zamerané na zviditeľnenie a propagáciu dobrovoľníctva a získanie nových dobrovoľníkov spomedzi širokej verejnosti. Organizátori chcú takto osloviť a získať čo najviac činných ľudí, ktorí sa zapoja do práce rôznych neziskových organizácií, samospráv, komunít, škôl a podobne. Na druhej strane Dni dobrovoľníctva chcú aktivizovať aj tieto organizácie a samosprávu a poradiť im, ako sa spropagovať a priblížiť verejnosti, ako organizovať nábory dobrovoľníkov a spolupracovať na dobrovoľníckych aktivitách.
Súčasťou programu bude aj pre­­zentácia vychádzajúcej publikácie Do­bro­voľníctvo – vlastnosťou srdca v stredu 19. septembra o 18.00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave.

 

Retrospektívne
Rok 2011 bol Európskym rokom dobrovoľníctva. Do minuloročných Dní dobrovoľníctva sa zapojilo 156 organizácií v 65 mestách a obciach Slovenska. V aktivitách bolo počas týchto dvoch dní zaangažovaných 6 741 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 24 137 hodín. Maľovali napríklad vnútorné priestory a ploty, čistili a uprato­va­li okolie zariadení, spre­vádzali seniorov či pacientov v nemocniciach, čistili prírodu alebo vyrábali darčeky. Bližšie informácie nájdete na www.dobrovolnictvo.sk a www.cardo-eu.net.

 

C.A.R.D.O.
Občianske združenie C.A.R.D.O. vzniklo v apríli 2004. Jeho poslaním je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. Poskytuje servis a informácie dobrovoľníkom a dobrovoľníckym organizáciám, propaguje dobrovoľníctvo na verejnosti, snaží sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníctva, podporuje sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, re­a­lizuje semináre a konferencie, ale i výskumy v oblasti dobrovoľ­níctva.
C.A.R.D.O. spravuje a koordinuje aj virtuálne dobrovoľnícke cen­trum www.dobrovolnictvo.sk, ktoré je servisným a informačným portálom pre dobrovoľnícke organizácie, dobrovoľníkov, verejnosť a podnikateľský sektor.          

Peter Pagáč
Páčilo sa :
0