24. septembra 2014
Čítaní: 449
KN 39/2014 | Reportáž
Kána pre manželov pozýva páry na obnovu
„... bola v Káne Galilejskej svadba... na svadbu pozvali aj Ježiša...“ (Jn 2, 1 – 2). Ak máte svoju svadbu dávno za sebou alebo ste spolu len krátko, Komunita Chemin Neuf vám ponúka čas pre seba a Ježiša. Obnoviť svoj zväzok, zmieriť sa a opäť naštartovať manželské spolužitie sa stane reálnym aj v uponáhľanom svete.

Tento rok sme sa prihlásili na stretnutie Kána pre manželov. Inšpirovali nás kamaráti, ktorí sa už tretí rok zúčastňujú na manželských stretnutiach v Banskej Bystrici a veľmi si tento čas strávený v páre pochvaľovali.
Pre Kánu sme sa rozhodli kvôli väčšej intimite (doteraz bolo účastných maximálne 20 manželských párov) a aj kvôli čarovnému prostrediu Spišskej Kapituly. Priznám sa, keď sme plní očakávania aj s deťmi nasadali do auta, neboli sme si úplne istí, do čoho ideme.
Ale už príchod do areálu kňazského seminára v nedeľné letné popoludnie nás milo prekvapil. Vítali nás vysmiate tváre organizátorov, ich srdečnosť a prirodzenosť nás odzbrojili a zbavili akýchkoľvek obáv. Po celý týždeň sme sa cítili veľmi príjemne.
Ako príchod na Kánu prežívali iné páry? „Na Kánu sme išli s očakávaním, že budeme mať viac času pre seba navzájom, a s nádejou, že nás to posunie dopredu v našom manželstve. A, pravdaže, že počas pobytu bude súčasne postarané aj o naše deti. Vyzeralo to veľmi lákavo,“ odpovedá na moju otázku Karol (40). Janka (42) z ďalšieho manželského páru hovorí: „Na Kánu som išla v beznádejnom stave, doslova s tým, že mne už pomôže len Boží zázrak. Viem, že to vyznieva ako fráza, ale naozaj to tak bolo. Išla som s odovzdaním, nech sa stane vôľa Božia, pretože už nevládzem všetko niesť na vlastných pleciach a blúdim ako ovečka.“

 

Kto všetko je za tým
Stretnutia Kána pre manželov organizuje Komunita Chemin Neuf vo viac ako 50 krajinách. Komunita je katolícka s povolaním k ekumenizmu. Zrodila sa z modlitbového spoločenstva v Lyone (vo Francúz­sku) v roku 1973. V súčasnosti má asi 2 200 členov z 35 krajín sveta. Spiritualita komunity vychádza na jednej strane z ignaciánskej tradície a na druhej strane z charizmatickej obnovy.
Bratia Komunity Chemin Neuf, ktorí celú akciu pripravovali, nám vytvorili podmienky na prežitie chvíľ v páre, o akých sa rodinám s malými deťmi ani len nesníva. Po celý deň sa nám starali o deti a zabezpečovali nám program. Darovali nám čas na zastavenie – týždeň, keď je možné prerušiť stále rýchlejšie tempo moderného života a znovu sa ako pár stretnúť a obnoviť prostredníctvom rozprávania a modlitby.
Zaujímalo ma, čo v dnešnej dobe motivuje ľudí zobrať si týždeň dovolenky a slúžiť iným. „Mala som niekoľko dôvodov,“ odpovedá Mária (45), jedna zo „služobníčok“ na Káne. „Prvý z nich bol, že som túžila byť opäť svedkom ,zázraku‘ Kány. Keďže sme s manželom tento zázrak prežili pred dvoma rokmi, túžila som sa podeliť o tieto chvíle a byť akýmkoľvek spôsobom nápomocná novým párom, aby to zažili tiež. Napĺňalo ma to.“ Jej manžel Peter (47) dopĺňa: „Kána zásadne zmenila naše manželstvo k lepšiemu. Jasne nám ukázala, kde robíme chyby a ako im máme predchádzať. Preto som chcel pomôcť ostatným.“ Róbert, ďalší zo slúžiacich, podčiarkuje, že službu na Káne vníma ako službu samotnému Kristovi. Prináša mu veľa milostí a podporuje jeho osobný rast vo viere.

 

Čo sa na Káne deje
Program bol tak trochu zahalený tajomstvom. A tak ako aj sv. Jozef s Pannou Máriou videli len na pár krokov dopredu, aj účastníci Kány boli po celý čas prekvapovaní. Pri stretnutí sa veľa párov otvára prítomnosti Pána a znovu ho nachádza vo svojej blízkosti. Vďaka ceste dialógu a zmierenia prežívajú skutočnú obnovu svojho zväzku a sviatosti manželstva.
Ako jednotliví manželia prežívali Kánu? Janka (42) sa úprimne priznáva: „Oslovil ma program, ľudia, atmosféra a pocit bezpečia. Zistila som, aké ťažké je odlupovať lupene zo starých rán, pozrieť sa do nich a vyčistiť ich. Ozaj, keď má človek Boha na prvom mieste, dejú sa rozumu nepochopiteľné, ale srdcu jasné veci. Ak si človek nevie rady, nie je to hanba ísť za niekým, kto vám s tým pomôže. Po ťažkej kríze vo vzťahu a po dl­hom hľadaní ako ďalej sme išli z Kány za ruky ako šťastne zaľúbený pár (hoci sme spolu už 18 rokov), znovu sme sa naučili otvoriť srdcia.“ Karol (40) hodnotí stretnutie tiež pozitívne: „Oslovilo ma toho viac, nechcem konkretizovať, aby to neochudobnilo moment prekvapenia pre tých, ktorí by mali záujem Kánu absolvovať. No asi najviac som vďačný za spoločne strávený čas s manželkou v rozhovore s Bohom.“
Stretnutie Kána pre manželov je jedinečné a každý ho môže absolvovať raz v živote. Nedá sa opakovať, a preto sa musí prežiť hneď na prvýkrát s úprimnosťou v srdci a s mys­ľou naplno venovanou len týmto chvíľam. Ak máte túžbu prežiť nádherný týždeň plný duchovna, dá­va­júc sa jeden druhému, bez každodenných starostí, tak neváhajte a prihláste sa. Komunita ponúka párom, ktoré majú záujem pokračovať vo formácii aj počas roka, pravidelné stretnutia v menších skupinkách a formačné víkendy. Ďalšou možnosťou je zapojiť sa do služby pri príprave a organizácii ďalších stretnutí Kána pre manželov.

 

Premodlená Spišská Kapitula
Na Slovensku sa takéto stretnutie konalo už pätnástykrát. Posledných šesť rokov je hosťujúcim miestom Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V seminári sú okrem ubytovania pre páry a slúžiacich k dispozícii prednáškové sály, jedáleň a dve kaplnky – väčšia zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému a menšia Kaplnka Božieho milosrdenstva. Bezprostredná blízkosť nádhernej Katedrály sv. Martina, peknej záhrady, ako aj výborná spolupráca so seminárom robia toto miesto ideálnym na organizáciu takéhoto podujatia. Úžasnú kulisu dotvára Spišský hrad, ktorý sa vznešene týči na vrchu oproti Kapitule.
Myslím, že každý z účastníkov a aj slúžiacich mi dá za pravdu, že po celý týždeň na stretnutí vládla neopakovateľná a výnimočná atmosféra. Mohli sme cítiť, že sme všetci v lás­kyplnom náručí nebeského Otca a skrze Ducha Svätého dostávame všetko, čo potrebujeme. Dokonca aj počasie spolupracovalo – všetky búrky a veľké dažde toto miesto zázračne obchádzali.

 

A s čím by sa chceli ešte podeliť?
„Naša Kána v roku 2012 bola najkrajším týždňom v mojom živote. Naše manželstvo delím na obdobie pred Kánou a po nej. Ak niekto hľadá len zážitky, ešte nedozrel na toto stretnutie“ odkazuje Peter. Mária dopĺňa aj svojou skúsenosťou: „Ako služobníci sme mali možnosť vidieť Kánu z tej druhej strany, z pohľadu tých, ktorí ju pre nás pripravili v roku 2012. Zo srdca im ďakujem, lebo viem, že to bolo z čistej a nezištnej lásky k blížnemu, a tá je v dnešnom svete veľmi vzácna. Mali sme možnosť vidieť premenu v ľudských srdciach, ktorú bolo vidieť aj navonok: v radosti v očiach, v tom, ako sa aj dlhoročné páry na seba pozerali na začiatku týždňa a na jeho konci, v úsmevoch. Na Káne je úžasné aj to, že nepremie­ňa len pár, Pán sa stará o celé rodiny, aj o deti. Deti mali vlastný program a aj tam bolo vidieť Pánove dotyky. Vytvorili sme spolu na jeden týždeň veľké spoločenstvo lásky a bolo medzi nami cítiť jednotu. Nakoniec táto služba priniesla úrodu aj do náš­ho manželstva, mohli sme vidieť, akú cestu sme spolu prešli za dva roky, čo všetko už Pán v našom spolužití vykonal a čo ešte máme pred sebou. My s manželom túto cestu voláme ,dobrodružstvo s Ježišom‘ a je to nádherné dobrodružstvo.“

 

 

Rozhovor

Stretnutie Kána bolo tento rok pod taktovkou manželov Ľudmily a Ľubomíra Čekanovcov, ktorí posledných šesť rokov žijú spolu so svojimi deťmi v komunitnom dome vo Francúzsku. Položila som im niekoľko otázok:

Ako si spomínate na vaše stretnutie Kána?
Našu Kánu sme robili v roku 2007, vtedy ešte v Bijacovciach. Bol to požehnaný čas, pretože sme na Kánu išli po ôsmich rokoch manželstva a s kopou problémov, dokonca aj s otázkou, či máme zostať spolu alebo sa rozísť. Pán sa o nás neskutočne postaral aj prostredníctvom bratov a sestier, ktorí nám slúžili, a my sme mohli zažiť v našom manželstve zázrak Kány.

 

Tento rok sa na stretnutí zúčastnil najväčší počet manželských párov – až 39 (v minulosti bolo maximálne 20 párov). Čomu pripisujete tento nárast?
Účasť 39 párov tohto roku na Káne bolo určite zásluhou toho, že celý tím Kány na čele so zodpovednými manželmi Jožkom a Dankou Greškovcami naozaj pracoval na tom, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí. Niekoľko manželstiev účinkovalo v Rádiu Lumen, vytlačilo sa veľké množstvo letákov, ktoré rozniesli azda do každého kúta Slovenska. Toľko párov tohto roku na Káne svedčí o tom, že manželia hľadajú to, čo si sľúbili na začiatku manželstva, pretože pod vplyvom každodennosti možno stratili vlastnú identitu, prestali komunikovať medzi sebou a napokon už nežili jeden pre druhého, ale jeden vedľa druhého. Svedčí to o tom, že manželstvo má hodnotu a treba oň bojovať.

 

Ste členmi Komunity Chemin Neuf. Prečo ste sa rozhodli prijať pozvanie takto slúžiť Cirkvi a svetu?
Komunita Chemin Neuf je pre nás prostriedkom, ako nasledovať Ježiša. V komunite sa denne modlíme za jednotu kresťanov a usilujeme sa o to, aby bola jednota aj medzi manželmi, v rodine, medzi bratmi v komunite, medzi národmi. Komunita nám pomáha svedčiť o Ježišovi, o Božej láske, o Božom milosrdenstve.

 

Ako hodnotíte čas, ktorý ste ako rodina strávili v bratstve Kána?
V bratstve Kána sme boli len rok, pretože po roku sme odišli do Francúzska. Bol to požehnaný čas a veľa vecí sa zmenilo, či už vo vzťahu medzi nami, v rodine, alebo vo vzťahu k Bohu. Ak by nám niekto ponúkol byť ešte raz v bratstve Kána, tak neváhame ani sekundu,

 

Ako ste prežívali tohtoročnú Kánu ako hosťujúci pár?
My sme sa necítili ako hosťujúci pár. My sme sa cítili doma. Spoločenstvo, ktoré vytvorili bratia z Francúzska, tím Kány, služobníci a učastníci, bolo úžasné. Pán konal, Duch vial a my sme sa snažili plniť Božiu vôľu. Ako hovorí sv. Pavol a sv. Terézia z Avily: „Všetko je milosť“, a byť na Káne na Slovensku je pre nás úžasná milosť. Na Káne nás najviac fas­cinuje to, že keď povieme Bohu „áno“, rozdiel medzi prvým a posledným dňom je poriadne viditeľný. Boh je verný a nám neostáva nič iné, len mu neustále ďakovať za jeho vernosť.

 

 

 

Komu by ste stretnutie Kána pre manželov odporučili?

SlúŽiaca Bea (36): „Každému manželskému páru. Najmä tým, ktorí si myslia, že takéto stretnutia pre manželov sú zbytočné. A tiež mladomanželom – pretože tam môžu získať niečo veľmi dôležité do svojho budúceho spoločného života.“

Karol (40): „Odporučil by som to každej rodine, nielen tým, čo majú problémy a čo stagnujú. Som si istý, že budú prekvapení, že sa dá stále niečo nové objaviť na sebe a vo vzájomných partnerských vzťahoch. A je to príjemná zmena a poučné aj pre deti.“

Janka (42):  „Ja osobne by som priala každému manželskému páru, aby sa zúčastnil na Káne. Dary, ktoré každým dňom získate a odkryjete, sú na celý život. Človek precitne z tmy. Dostanete mnoho receptov na toto „precitnutie“ a zídete do hĺbky jeden k druhému. Po schodoch vás vedú misionári v Duchu Svätom, všetko je premodlené. Ste v bezpečí. Doslova ako v Božom náručí. Myslím, že takýto ponor si zaslúži ako mladšie, tak i staršie manželstvo. Jeden druhému si budete darom... i to vás tam naučia, J. Na to v dnešnej zrýchlenej dobe často nie je čas.“

SluŽobník Róbert (45): „Kaž­dému manželskému páru bez ohľadu na dĺžku trvania manželstva, ale najmä tým, ktorí „akože“ nemajú žiaden problém a ktorí nepotrebujú nič riešiť. Rodina je základná bunka štátu, ktorá stojí na manželstve muža a ženy, a preto by hlavne nám kresťanom malo záležať na tom, aby náš štát fungoval pre všetkých. To nej­de bez formácie manželského páru a Kána takýto nástroj poskytuje, čo za 9 rokov služby môžem potvrdiť.“
 

Páčilo sa :
0