27. septembra 2017
Čítaní: 126
KN 39/2017 | Zo sveta
František pozdravil slovenských pútnikov

 Svätý Otec počas generálnej audiencie 20. septembra osobitne pozdravil účastníkov dvanástej národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Takmer 200 pútnikom, ktorí do Ríma prišli v sprievode ordinára Františka Rábeka, adresoval pápež František tieto slová: „Zo srdca vítam slovenských veriacich. Osobitne pozdravujem účastníkov dvanástej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, vedených vojenským ordinárom biskupom Františkom Rábekom. Drahí bratia a sestry, prajem vám, aby ste boli odvážnymi svedkami Krista v špecifickom prostredí, v ktorom žijete a pracujete. Ochotne žehnám vás, vašu službu i vašich drahých vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ V osobitnom prednom sektore dostali miesto členovia Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, ako aj zástupcovia ordinariátu, ktorí Svätému Otcovi odovzdali symbolický dar – obraz Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska od akademickej maliarky Ľudmily Lakomej-Krausovej.

–VRSK–, Snímka: Profimedia.sk
Páčilo sa :
1