1. októbra 2014
Čítaní: 63
KN 40/2014 | Mladým
Vlakom zadarmo
Nový akademický rok priniesol viacero noviniek, ktoré zasiahnu rozpočet vysokoškoláka. V spolupráci s internetovým portálom Študentské financie vám prinášame najdôležitejšie zmeny.

Študenti vysokých škôl si každoroč­ne zvykajú na nové podmienky, ktoré prináša začiatok akademického roka. Špeciálnou kapitolou sú financie, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu štúdia zvlášť na Slovensku. Študentský život niečo stojí, a ak si chce vysokoškolák dopriať popri štúdiu aj trocha zábavy, musí obracať každé euro. Zmeny v tomto ohľade priniesol aj nový akademický rok 2014/ 2015. Niektoré študentov potešia, iné zasa nie. Pravdepodobne naj­diskutovanejšou témou bolo oznámenie vlády SR, že od 17. novem­bra by mali študenti a dôchodcovia cestovať železničnou dopravou zadarmo. Úpravou prešla aj maximálna výška študentskej pôžičky, ktorá klesla o 500 eur. Zároveň sa však znížil aj úrok o 0,6 percenta.

 

Sociálne štipendium sa nezvyšuje
Mesačná výška sociálneho štipendia sa vypočítava individuálne a zohľadňuje sociálnu situáciu každého študenta. Minimálna výška štipendia je pevne určená na 10 eur mesačne, maximálna výška štipendia sa odvíja od súm životného minima a každoročne sa mení. Keďže tento rok sa suma životného minima výnimočne nezvýšila, zostáva aj maximálna suma sociálneho štipendia v rovnakej výške ako v predošlom akademickom roku, teda vo výške 275 eur.

 

Dary nebudú uznané ako príjem
Na získanie sociálneho štipendia doteraz platilo, že okrem príjmov z práce, brigád či sociálnych dávok bolo potrebné ako príjem uviesť aj dary (napríklad darovanú sumu peňazí). Ministerstvo školstva zistilo, že viacerí študenti sa nechávali posudzovať samostatne, pričom tvrdili, že nežijú s rodičmi v spoločnej domácnosti a tí ich finančne nepodporujú. Nedokázali však zdokladovať minimálny príjem z práce. Preto jednou z možností bolo priznať reálny alebo fiktívny dar. Každý študent, ktorý požiada o sociálne štipendium, musí zdokladovať minimálny príjem. Štipendium totiž neslúži na pokrytie základných životných potrieb, ale na zvýšené výdavky spojené so štúdiom na vysokej škole. Dar sa podľa novej vyhlášky platnej od septembra 2014 už ako príjem nedá použiť.

 

Nižšie študentské pôžičky
Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje študentom vysokých škôl štátom dotované pôžičky, znížil maximálnu sumu peňazí, ktoré si tento akademický rok môže študent požičať. Minulý rok to bolo 3 000 eur, po novom je suma znížená na 2 500 eur. Fond tak urobil napriek tomu, že o najvyššiu sumu pôžičky bol najvyšší záujem. Dôvodom zníženia maximálnej sumy pôžičky je nedostatok financií na účte fondu. Pozitívnou správou je, že úroková sadzba sa znížila zo 4,5 percenta na 3,9 percenta.

 

Bezplatné cestovanie vlakmi
Vláda oznámila, že od 17. novembra 2014 by mali mať všetci študenti základných, stredných a vysokých škôl (denného štúdia) bezplatné cestovanie vlakovou dopravou. Návrh ešte nemá definitívnu podobu, jeho prijatie by však výrazne pomohlo tým, ktorí pravidelne dochádzajú do školy. Týka sa to však iba železničnej dopravy. Autobusová ostáva spoplatnená i naďalej.

 

V spolupráci s www.studentskefinancie.sk
pripravil Ján Lauko
Páčilo sa :
0