6. októbra 2017
Čítaní: 66
KN 40/2017 | Téma
Mladí túžia po napínavom príbehu a inšpirujúcich hrdinoch
Český spisovateľ OLDŘICH SELUCKÝ (62) je autorom životopisného románu o svätom Františkovi s názvom Vzbura v Assisi, ktorý nedávno vyšiel v slovenčine.

 Pôvodne vyštudoval Oldřich Selucký teoretickú kybernetiku, no napokon sa predsa len mohol naplno pustiť do toho, čo mu bolo od detstva blízke – literatúre a výtvarnému umeniu. Rodákovi z juhomoravského Kyjova nebolo za komunizmu umožnené, aby vyštudoval akýkoľvek humanitný smer, no v súkromí študoval cudzie jazyky, maľoval, písal poéziu, poviedky, rozprával deťom rozprávky.

„Po roku 1990 som nastúpil na Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, kde som učil tri roky. Dostal som sa na bývalú fakultu marxizmu-leninizmu, ktorú sme mali pretvoriť na modernú fakultu výchovy k demokratickému vzdelávaniu občanov,“ hovorí o paradoxoch života Oldřich Selucký, ktorý si po čase uvedomil, že učenie si vyžaduje absolútne nasadenie a on sa mu pre svoje záľuby nedokázal oddať naplno.

 

Od večerníčkov k románom

„Pridali sa k tomu aj rodinné dôvody, preto som dal výpoveď na univerzite a odsťahovali sme sa na vidiek, kde som sa naplno začal venovať písaniu a maľovaniu,“ opisuje svoje životné cesty český spisovateľ a výtvarník. V tom období začal spolupracovať s francúzskou kresťanskou televíziou, ktorá chcela nadviazať na tradíciu českých animovaných filmov. „Urobili sme spolu celý rad animovaných rozprávok, napríklad sme farebne nakrútili Karafiátových Chrobáčikov. Desať rokov som pracoval na animovaných seriáloch, a potom som dostal ponuku robiť dokumentárne filmy.“

S animovanými rozprávkami súvisí aj zrod jeho prvej – a hneď medzinárodne úspešnej – knižky Pavol – dobrodruh viery. „Vznikla na základe animovaného filmu o sv. Pavlovi. Ešte to nebol román, boli to skôr prerozprávané Skutky apoštolov. Vybral som z nich tie najzaujímavejšie príbehy pre deti a zdramatizoval ich.“

Kniha zaujala sestry paulínky, ktoré sa na celom svete venujú vydávaniu kníh, a vďaka nim vyšla v angličtine v Spojených štátoch amerických a v španielčine v Latinskej Amerike. Anglická verzia získala dokonca cenu Amerických katolíckych vydavateľov ako najkrajšia katolícka kniha.

 

Tajomstvo románu pre mladých

Každý rok v jeseni sa Oldřich Selucký utiahne do trapistického Kláštora Matky Božej vo francúzskom Sept Fons, kde sa v tichu venuje písaniu. V roku 2012 tam vznikol jeho prvý román Strážca ohňa, zachytávajúci príbeh solúnskych bratov Konštantína a Metoda na Veľkej Morave. Písaný bol pre deti, ale príťažlivý príbeh strhol aj mnohých dospelých. Jeho ďalší román Vzbura v Assisi je určený pre trochu starších čitateľov od 12 rokov, no opäť ho môžu čítať prakticky všetci, ktorých nadchýna životný príbeh jedného z najobľúbenejších svätcov. „Mám skúsenosť, že knižku čítajú celé rodiny spolu, rozprávajú sa o nej, rodičia vysvetľujú deťom, ak niečomu nerozumejú,“ hovorí skromný autor úspešných románov.

Oldřich Selucký prezrádza aj tajomstvo kníh pre deti a mládež. „Základom je napínavý príbeh. Keď mladý čitateľ knižku odloží po pár stránkach, nemá to zmysel. Deti majú dokonca výraz na knihy, ktoré ich nebavia – volajú ich ,knižky do knižnice‘. Prečítajú si jednu stranu, aby urobili rodičom radosť, a potom knihu odložia,“ prezrádza spisovateľ.

Druhým aspektom románu pre deti a mladých je to, aby pútavý príbeh viedol čitateľa k niečomu pozitívnemu. „Aby v ňom vyvolal túžbu prežiť niečo ľudsky, kultúrne a duchovne bohaté. Preto sú v románe rôzne postavy, cez ktoré sa dozvie veľa nových vecí o kultúre a histórii danej doby. František je nádherná postava, priam sa ponúka na románové spracovanie, no nesmierne zaujímavá je aj doba, v ktorej žil.“

A napokon kniha má podľa Oldřicha Seluckého priniesť čitateľovi aj kultúrne a ľudské obohatenie

 

Po stopách sv. Františka

Počas písania románu o sv. Františkovi zavítal Oldřich Selucký aj na miesta, kde sv. František pôsobil. „Bolo to veľmi dôležité, lebo sú veci, ktoré človek pri písaní románu nikde nenájde. Opisuje sa tam napríklad cesta, ktorú jedna z postáv románového príbehu prejde po kolenách. Keby som tam nebol, nevedel by som si predstaviť, o akú vzdialenosť vlastne ide.“

Osobná skúsenosť mu ukázala, v akých tvrdých podmienkach František žil. „Išli sme na vrch, kam chodil František meditovať. Je tam jeho lôžko – holý kameň, na ktorý zhora kvapká voda. Normálny človek by to neprežil ani jednu noc, bola tam veľká zima aj v lete. A všetci vieme, že František bol povrchný mladík, ktorý chcel žiť povrchným životom, ktorému sa páčili dievčatá, tanec a ktorý organizoval všetky tie zábavy. No Božia milosť s ním urobila zázraky.“

Nadaný a všestranne vzdelaný umelec pridáva aj želanie pre čitateľov Katolíckych novín: „Želám im, aby si v novinách nachádzali potravu na to, aby boli v dnešnom svete vzdelanými katolíkmi; katolíkmi s rozhľadom, katolíkmi kultúrne bohatými, pretože to je svedectvo, ktoré dnešný svet potrebuje. Samozrejme, na prvom mieste je nevyhnutné svedectvo viery, ale viery, ktorá bude inteligentná a vzdelaná. Som presvedčený, že KN to majú ako jeden zo svojich hlavných cieľov.“ 

Martina Grochálová, snímka: autorka
Páčilo sa :
0