16. októbra 2008
Čítaní: 62
KN 41/2008 | Kultúra
Akú silu v sebe ukrývajú tisícročné kostoly
Štefan Podolinský A ALEXANDRA PREJSOVĎ patrIA k nadšencom, ktorí vytvorili jedinečnú internetovú stránku www.apsida.sk. Na internete tak možno získať veľmi vzácne informácie o stredovekých kostoloch na Slovensku. KATOLĎCKE NOVINY OSLOVILI PRVÉHO MENOVANÉHO

Čo vás motivovalo vytvoriť internetovú stránku www.apsida.sk o stredovekých kostolíkoch na Slovensku?
Apsida.sk si dala za cieľ predstaviť menej známe stredoveké kostolíky, o ktorých bolo a ešte aj stále je na internete len veľmi málo informácií. Chceli sme predovšetkým prostredníctvom fotografií priblížiť ich krásu, ktorá nás oslovila počas výletov za nimi.


Prečo mapujete práve vidiecke kostolíky z obdobia 9. až 13. storočia, teda veľkomoravské, románske a ranogotické stavby?
V tomto období sa na Slovensku začali stavať prvé murované kostoly, súčasne s tým, ako naši predkovia prijímali kresťanskú vieru. Je to obdobie, keď ju prežívali omnoho silnejšie ako dnes a práve v architektúre sa najvýraznejšie zhmotňovala. Kostoly vnímali veľmi zreteľne ako posvätné miesta a tomu zodpovedal aj význam, aký kládli ich budovaniu. Hovoríme o časoch, keď u nás nestáli takmer žiadne iné murované stavby. Kostolíky, často na vyvýšených miestach, tak dominovali krajine. Z týchto, vo väčšine prípadov neveľkých stavieb, vyžaruje úžasná pokora, ktorá má čo povedať aj dnešným kresťanom. Druhým dôvodom je skutočnosť, že kým gotickým kostolom sa u nás venuje pomerne dosť pozornosti, staršie obdobia, najmä románske, sú len na okraji záujmu. A to je škoda.


Kde stoja najväčšie skvosty z tohto obdobia?
V Kopčanoch na Záhorí stojí v poli kostolík sv. Margity Antiochijskej, náš najstarší zachovaný kostol ešte z čias Veľkej Moravy. Len o málo mladší je Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, kde sú najstaršie zachované nástenné maľby na Slovensku. Jedinečný zážitok zo spojenia architektúry a krajiny ponúka asi najznámejší románsky kostolík zasvätený sv. Michalovi v Dražovciach pri Nitre. Na juhu Spiša, v dedinke Chrasť nad Hornádom, zasa nájdeme unikátny, pôvodne štvor-, dnes už len trojapsidový Kostol Najsvätejšej Trojice. Krásne kostolíky stoja aj v Bíni, Skalici, Hamuliakove, Pominovci, Šiveticiach, Kšinnej či Klížskom Hradišti.


Okrem známych kostolov sú tu informácie o stavbách, ktoré nie sú vo veľkých mestách. Niektoré kostoly, žiaľ, už dnes nestoja. Ale informujete aj o tých.
Naším cieľom je prezentovať najmä menej známe dedinské kostoly, stojace v odľahlejších kútoch Slovenska, pretože tie to najviac potrebujú. Tzv. strateným kostolíkom sme sa rozhodli venovať najmä preto, lebo aj v súčasnosti sa stretávame s necitlivým až necivilizovaným prístupom k pamiatkam, ktoré sú nenahraditeľné. Okrem vojnového ničenia totiž k zániku týchto kostolíkov prispela vo veľkej miere aj ľudská ľahostajnosť. To zabolí, najmä, keď si uvedomíme, že išlo o príbytky Pána, ktoré prežili stáročia oveľa menej pozorné ku kultúrnym hodnotám, ako je súčasnosť.


Ako dlho ste sa pripravovali na spustenie stránky? Odkedy ste začali zbierať materiál — historické údaje a fotografie?
Prvé fotografie vznikli ešte na začiatku roku 2005, sústavnejšie sme sa začali kostolíkom venovať od jesene spomenutého roku. Samotná príprava trvala čosi vyše dvoch rokov, počas ktorých sa nám podarilo navštíviť a nafotiť viac ako šesťdesiat kostolíkov po celom Slovensku. To je asi tak polovica zo zatiaľ vytipovaných stavieb.


Aké sú zatiaľ reakcie na túto stránku?
Reakcie sú zatiaľ pozitívne a to nás teší. Objavili sa už aj ponuky na spoluprácu, takže veríme, že okruh prispievateľov stránky apsida.sk sa rozrastie, čo bude na prospech veci.


Čím vás osobne obohatila práca na tomto projekte?
Okrem krásnych zážitkov z výletov to bolo najmä uvedomenie si, akú silu v sebe ukrývajú stavby, v ktorých sa naši predkovia obracali ku Kristovi už, povedzme, pred tisíc rokmi. A že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme ich zachovali pre budúcnosť.

ZUZANA ARTIMOVÁ
SNÍMKY: –ŠP–
Páčilo sa :
0