12. októbra 2017
Čítaní: 50
KN 41/2017 | Z domova
Do škôl zavítal spisovateľ Oldřich Selucký

 V dňoch 3. až 5. októbra navštívil štyri slovenské školy český spisovateľ Oldřich Selucký, ktorý napísal knihu Vzbura v Assisi.

Skúsený autor dobrodružných románov pre mládež žiakom na Základnej škole sv. Margity v Púchove, na Základných školách sv. Gorazda a sv. Marka v Nitre, ako aj na osemročnom Gymnáziu Matky Alexie v Bratislave pútavo porozprával o mladosti svätého Františka, o jeho túžbe stať sa rytierom, ale aj o tom, aké je dôležité, aby mal každý mladý človek vytýčený cieľ a vytrval v jeho napĺňaní.

Na besedách odpovedal na otázky detí, ktoré chceli vedieť, ako vzniká román, akým spôsobom tvorí spisovateľ svoje knihy či kde hľadá inšpiráciu.

Spisovateľ, maliar a ilustrátor Oldřich Selucký je autorom kníh Pavol – dobrodruh viery, Bitka na rieke Pád, Strážca ohňa, Vojmírova cesta, Brat Dominik. Na Slovensko zavítal v týždni, keď sme slávili sviatok svätého Františka, na pozvanie Spolku svätého Vojtecha, ktorý vydal v slovenčine jeho knihu Vzbura v Assisi

Martina Grochálová
Páčilo sa :
0