12. októbra 2017
Čítaní: 69
KN 41/2017 | Z domova
Ekumenický koncert zblížil veriacich
Trinásty ročník ekumenického koncertu NAPS v Bratislave venovali pamiatke prezidenta Michala Kováča.

 Na podujatí sa 1. októbra zúčastnil aj predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch a viedenský pravoslávny metropolita Arsenios, osobný legát ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského. Na koncerte zazneli kresťanské i židovské spevy vo viacerých jazykoch v podaní vyše dvesto umelcov zo Slovenska i z Maďarska. Nechýbal medzi nimi Bratislavský chlapčenský zbor či známa formácia Pressburger Klezmer Band. Umelcov sprevádzal orchester Sinfonietta pod taktovkou Adriana Kokoša.

Ekumenický koncert usporiadal Inštitút NAPS (Naše aktivity pre Slovensko) a konal sa pod záštitou najvyšších predstaviteľov piatich najväčších kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce na Slovensku. Keďže sa uskutočnil niekoľko dní pred výročím smrti prvého prezidenta novodobej SR a čestného člena Inštitútu NAPS Michala Kováča, venovali ho jeho pamiatke.

S príhovormi vystúpili aj metropolita Arsenios a kardinál Kurt Koch. „Tento koncert je výborným príkladom ekumenizmu, ktorý možno označiť výrazom ‚kultúrny‛, povedal kardinál Koch a dodal: „Srdcom sa započúvajme do sakrálnych piesní, aby nás priblížili k Stvoriteľovi a aby sme sa my, kresťania Východu a Západu, mohli priblížiť k sebe navzájom.“ 

V závere podujatia udelili predstavitelia kresťanských cirkví zhromaždeniu požehnania v piatich jazykoch. Modlitbou sa k nim pridal aj rabín židovskej náboženskej obce.

Peter Solej
Páčilo sa :
0