12. októbra 2017
Čítaní: 64
KN 41/2017 | Z domova
Kardinál Koch navštívil Slovensko
Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch navštívil začiatkom októbra Slovensko. Stretol sa s podporovateľmi ekumenizmu a predstaviteľmi náboženského aj politického života.

 Kardinál Koch v nedeľu 1. októbra vystúpil v Bratislave na 13. medzinárodnom ekumenickom koncerte NAPS (Naše aktivity pre Slovensko). „Znalosť kultúry iných kresťanov je nevyhnutná, aby sme lepšie pochopili, ako vnímajú posolstvo evanjelia a uvedomili si, že okrem legitímnych kultúrnych rozdielov máme rovnakú kresťanskú vieru vyjadrenú odlišne podľa individuálneho charakteru a ducha jednotlivých národov a tradícií,“ zaznelo v jeho príhovore.

V pondelok sa stretol s predsedom KBS, bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským a ďalšími biskupmi Katolíckej cirkvi oboch obradov, s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. a predsedom Ekumenickej rady cirkví v SR Milošom Klátikom, ako aj s predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igorom Rintelom.

Vatikánskeho predstaviteľa prijal 2. októbra aj prezident Andrej Kiska. Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave si kardinál Koch prevzal z rúk rektora Karola Mičietu zlatú medailu „za osobný prínos k rozvoju katolíckej teológie”. Švajčiarsky kardinál sa pri tejto príležitosti zmienil aj o blahoslavenom Titusovi Zemanovi: „Nech nás príklad blahoslaveného Titusa inšpiruje a povzbudzuje v našom záujme o formovanie mladších generácií," vyzval akademickú obec a dodal: „Vytváranie spoločnej budúcnosti nie je možné bez reflektovania minulosti.“
 

V hlavnom meste kardinál slávil verejnú svätú omšu v jezuitskom kostole. V homílii sa venoval anjelom strážnym. „Anjeli vo svojom konaní nekladú seba samých na prvé miesto. Do centra pozornosti kladú posolstvo, ktoré prinášajú, ako to naznačuje aj ich meno,“ povedal a pokračoval: „Pri anjeloch je dôležitá ich služba, ktorá spočíva v doručení božského posolstva konkrétnym a adresným spôsobom, každému indivíduu osobne. Týmto ich poslaním približujú Boha ľuďom a vedú nás k Bohu.”

Kardinál Kurt Koch navštívil aj Košice a Prešov. V sprievode arcibiskupa Jána Babjaka SJ si 3. októbra prezrel baziliku minor na pútnickom mieste Prešovskej archieparchie v Ľutine. V Prešove navštívil pravoslávneho prešovského arcibiskupa metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava.

S kardinálom sa v Prešove stretli aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, košický eparcha Milan Chautur CSsR, michalovsko-košický pravoslávny arcibiskup Juraj a biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Slavomír Sabol.

Vladyka Ján Babjak udelil kardinálovi Zlatú medailu blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM a obraz so zobrazením dreveného gréckokatolíckeho chrámu.

Počas troch dní na Slovensku kardinála Kocha sprevádzal tajomník Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov páter Hyacinthe Destivelle OP a zakladateľ Inštitútu NAPS Peter Solej.

–TK KBS–, –MP–
Páčilo sa :
0