12. októbra 2017
Čítaní: 118
KN 41/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa

 16. OKTÓBRA: Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 1, 1-7; responz. Tvoja spása, Pane, objíma celý svet, Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4; evanj. Lk 11, 29-32.

Alebo: sv. Hedvigy, rehoľníčky. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Alebo: sv. Margity Márie Alacoque, panny. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Alebo: sv. Gála, kňaza. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

 

17. OKTÓBRA: Utorok 28. týždňa v Cezročnom období. Sv. Ignáca Antiochejského, biskupa a mučeníka. Spomienka. Rúcho červené. 1. čít. Rim 1, 16-25; responz. Nebesia rozprávajú o sláve Boha, Ž 19, 2-3. 4-5; evanj. Lk 11, 37-41.

 

18. OKTÓBRA: Streda. Sv. Lukáša, evanjelistu. Sviatok. Rúcho červené. 1. čít. 2 Tim 4, 10-17b; responz. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva, Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18; evanj. Lk 10, 1-9.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.

 

19. OKTÓBRA: Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 3, 21-30a; responz. U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie, Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6a; evanj. Lk 11, 47-54.

Alebo: sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov. Ľubovoľná spomienka. Rúcho červené.

Alebo: sv. Pavla z Kríža, kňaza. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

20. OKTÓBRA: Piatok 28. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 4, 1-8; responz. Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy, Ž 32, 1-2. 5. 11; evanj. Lk 12, 1-7.

 

21. OKTÓBRA: Sobota 28. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Rim 4, 13. 16-18; responz. Pán večne pamätá na svoju zmluvu, Ž 105, 6-7. 8-9. 42-43; evanj. Lk 12, 8-12.

Alebo: Panny Márie v sobotu. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Zakazujú sa večerné zádušné omše okrem pohrebnej.

Zajtra je zbierka na misie.

 

22. OKTÓBRA: 29. nedeľa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Iz 45, 1. 4-6; responz. Vzdávajme Pánovi slávu a česť, Ž 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10a+c; 2. čít. 1 Sol 1, 1-5b; evanj. Mt 22, 15-21.

Spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža, sa v tomto roku neslávi.

Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.

MISIJNÁ NEDEĽA: V dnešnú nedeľu treba vo veriacich oživiť misijnú úlohu a zodpovednosť: v modlitbách veriacich to treba tiež vyjadriť. Kde sa koná osobitná spomienka na misijné dielo, ordinári dovoľujú použiť formulár omše Za ohlasovanie evanjelia národom (Rímsky misál, s. 1066)

Dnes je zbierka na misie.

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3.00 hod. letného času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.

Podľa Direktória spracovala –RED-
Páčilo sa :
1